Definícia

Photoshop je grafický program, ktorý umožňuje tvoriť a editovať primárne rastrovú (bitmapovú) grafiku. Tiež sa využíva pri retušovaní fotografií či tvorbe podkladov do videí, aplikácií, na webové stránky a pod.

Popis

Photoshop vytvorili bratia Knollovci v roku 1987. Vroku 1988 spoločnosť Adobe Inc. program licencovala. O dva roky bola vydaná prvá oficiálna verzia programu. Dnes je Photoshop súčasťou balíka Adobe Creative Cloud a obsahuje takmer 70 nástrojov rozdelených do viacerých kategórií. Tie obsahujú skupiny podobných nástrojov, ktoré sa následne delia na:

  • Selektovacie nástroje
  • Orezávacie nástroje
  • Maľovacie nśtroje
  • Textové a kresliace nástroje
  • Retušovacie nástroje
  • Meracie a navigačné nástroje

Adobe Photoshop pri ukladaní a exporte dát ponúka na výber množstvo formátov, v ktorých je možné požadovanú grafickú prácu uložiť. Medzi najznámejšie patrí formát PSD. Ten, spolu s menej známym formátom PSB, ako jediný umožňuje používateľovi uložiť prácu so všetkými funkciami Photoshopu a tiež ďalšiu editáciu.

Ďalšími formátmi sú napr. PNG, ktorý dokáže zachovať transparentnosť, GIF, ideálny na uloženie animácie, JPG, JEPG, JPE, patriace medzi najznámejšie formáty pri ukladaní digitálnych fotografií a mnoho ďalších.

Medzi konkurenčné nástroje Photoshopu patria napríklad Affinity Photo, GIMP či Canva.

Ukážka Photoshopu

Ukážka Photoshopu