Definícia

Označenie white hat SEO sa používa na pomenovanie povolených SEO techník, ktorých cieľom je zlepšenie pozícií v SERP-e. Je opakom označenia black hat SEO. Cieľom white hat SEO techník je poskytnúť používateľom čo najlepší obsah a zážitok na webe.

Popis

Skvalitňovaním obsahu a služieb na webe dosahuje webstránka vyšší rating, a teda sa zobrazuje v SERP-e (search engine result page) na lepších pozíciách, ide však zvyčajne o dlhodobejší proces.

Kým black hat SEO techniky sú v rozpore s pravidlami od Googlu, white hat SEO je presný opak. Dodržiavaním pravidiel Googlu budete odmenení, a to vyššími pozíciami v SERP-e, čo môže mať vplyv na konverzie uskutočnené na vašom webe. 

K white hat SEO technikám patrí napríklad:

  • Vytvorenie mobile friendly webu – teda webu optimalizovaného pre mobilné zariadenia.
  • Tvorba kvalitného obsahu pre návštevníkov – obsah by mal byť relevantný a mal by uspokojiť potreby návštevníka.
  • Tvorba kvalitných spätných odkazov (linkbuilding – odkazovanie na webstránky, ktoré majú vysoký domain rating a hodnotný, relevantný obsah).
  • Kvalitné UX (user experience) – jednoducho povedané, jedná sa o zážitok návštevníka na stránke. Vplyv na to môže mať rýchlosť načítania webu, dostupnosť informácii, bezproblémový nákupný proces a pod.