Definícia

Domain rating je metrika získaná z nástroja Ahrefs, ktorá poukazuje na silu celej domény (napr. visibility.sk) z hľadiska off-page signálov v porovnaní s ostatnými webmi v Ahrefs databáze. Táto metrika sa uvádza na logaritmickej škále 0 – 100, pričom čím vyššie dosiahnuté skóre, tým lepšie hodnotenie danej domény.

Popis

Hodnota DR je založená výlučne na off-page signáloch. Faktory ako návštevnosť, pozície vo vyhľadávačoch či vek domény nehrajú žiadnu úlohu. 

Na hodnotu DR vplýva:

  • Počet unikátnych domén smerujúcich na web,
  • autorita týchto domén,
  • množstvo a sila odkazov smerujúcich na web.

Čím je domain rating odkazujúcej domény vyšší, tým viac „šťavy“ (link juice) prenesie. Zároveň platí, že odkazujúca doména rovnomerne rozdeľuje svoju silu medzi odkazované domény.

Ďalej platí, že hodnotu DR nezvyšujú nofollow odkazy a najväčšiu silu má spätný odkaz, ktorý bol z určitej domény získaný ako prvý. Preto stovky odkazov z jednej domény, linkové farmy či iné metódy „black hat“ SEO nestoja ani za pokus.

Metrika domain rating je však pomerne relatívna, do istej miery môže korelovať s hodnotením Google, no nie úplne. Na samotné hodnotenie nevyplýva a navyše je závislá od Ahrefs databázy webových stránok. Ide ale o dobrú pomôcku pri budovaní kvalitného odkazového portfólia. Využite túto metriku pri výbere webových stránok, z ktorých chcete získať spätný odkaz a na analýzu vašej konkurencie z pohľadu off-page signálov.

Príklad

Domain rating domény visibility.sk má skóre 51/100.

Ukážka domain rating z nástroja Ahrefs

Zdroj