Definícia

Ide o súbor techník a postupov určených na optimalizáciu webu mimo webovej stránky, s cieľom zvýšiť jej autoritu, dôveryhodnosť, reputáciu a popularitu na internete. Tieto techniky sú orientované na získavanie kvalitných spätných odkazov od iných relevantných a dôveryhodných webových stránok.

Popis

Off-page SEO môže byť vnímané aj ako súhrn propagačných aktivít i napriek tomu, že hlavnou činnosťou je linkbuilding. Medzi aktivity, ktoré nemôžu zostať bez povšimnutia, nakoľko sú taktiež súčasťou off-page, sú napríklad: 

 • Budovanie prítomnosti na sociálnych sieťach,
 • účasť v online komunitách a budovanie značky,
 • budovanie rôznych PR aktivít,
 • vytváranie kvalitného obsahu, ktorý získava pozornosť a šíri sa „sám“.

Linkbuilding, resp. celkovo off-page aktivity, sú nevyhnutné pre každú webovú stránku všetkých rozmerov, keďže z pohľadu Google, web, ktorý nemá odkazy z iných, relevantných stránok, nie je dostatočne kvalitný a hodný prehladania či indexovania.

Pri off-page SEO sledujeme a analyzujeme rôzne údaje a informácie, ktoré súvisia s povahou webovej stránky a jej postavením na internete. Tieto dáta nám pomáhajú posúdiť dôveryhodnosť, popularitu a vplyv stránky v online prostredí. Niektoré z najdôležitejších dát sledovaných pri off-page SEO zahŕňajú:

 • Spätné odkazy (backlinks) – monitorujeme počet a kvalitu spätných odkazov vedúcich na webovú stránku.
 • Autorita domény – skúmame autoritu domén webstránok, ktoré odkazujú na náš web. DR (domain rating) odzrkadľuje dôveryhodnosť domény a môže ovplyvniť hodnotenie stránky vo vyhľadávačoch.
 • Sociálna aktivita – sledujeme sociálnu angažovanosť s obsahom na soc. médiách, ako sú zdieľania, komentáre, lajky a reakcie. 
 • Návštevnosť – sledujeme, odkiaľ prichádzajú návštevníci na web, z akých linkov/zdrojov.
 • Online reputácia – sledujeme vývoj povedomia našej značky. Monitorujeme recenzie, hodnotenia a spätnú väzbu od používateľov alebo zákazníkov na rôznych platformách.
 • Citácie a zmienky – sledujeme, kedy a kde je naša stránka citovaná alebo spomínaná na iných webstránkach, aj keď z nej nemáme aktívny odkaz.
 • Analýza konkurencie – prehľadávame a porovnávame dáta s konkurenčnými webovými stránkami, aby sme získali lepší pohľad na svoje postavenie v rámci online konkurencie a získali inšpiráciu na zdroje, ktoré na nás môžu odkazovať.

Príklad

Predstavte si, že spravujete blog o cestovaní a chcete zlepšiť jeho viditeľnosť a pozíciu vo vyhľadávačoch. Aby ste zvýšili dôveryhodnosť vášho blogu a získali lepšie pozície vo výsledkoch vyhľadávania, okrem on-page SEO začnete upriamovať pozornosť aj na off-page SEO.

Medzi niektoré off-page aktivity, ktoré zvolíte, môžu byť:

 • Zapojíte sa do cestovateľských online diskusií, kde zdieľate cenné rady a skúsenosti s inými cestovateľmi a zanecháte odkazy na svoj blog. 
 • Nadviažete spoluprácu s inými cestovateľskými blogermi a vymeníte si odkazy na svoje stránky.
 • Budete zdieľať niektoré z vašich zaujímavých a hodnotných článkov na sociálnych médiách, čo priláka viac návštevníkov na váš blog.