Definícia

On-page optimalizácia pre vyhľadávače je súbor aktivít a postupov, ktoré sa vykonávajú na úrovni webstránky. Tieto techniky sa realizujú priamo na webovej stránke a sú zamerané na optimalizáciu obsahu, štruktúry a iných prvkov, aby bola stránka atraktívna pre vyhľadávače a zároveň prezentovala hodnotný a relevantný obsah pre návštevníkov.

On-page úpravy slúžia pre používateľov, aby naplnili ich informačné potreby, no zároveň slúžia vyhľadávačom, ktorým tieto úpravy uľahčia navigáciu na stránkepochopenie jej obsahu.

Popis

On-page SEO zahŕňa rad rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotenie webovej stránky vyhľadávačmi a následne aj jej pozície vo výsledkoch vyhľadávania. 

Medzi základné aktivity zlepšenia on-page SEO patrí napríklad:

  • Optimalizácia unikátnych meta popisov,
  • optimalizácia meta titulkov (title tagov),
  • optimalizácia obsahu na stránke – zlepšenie nadpisov, štruktúry a formátovania obsahu, úprava a doplnenie multimediálnych prvkov, alt textov, CTA, prvkov na stiahnutie a pod.,
  • zlepšenie interného prelinkovania stránky,
  • optimalizácia pre mobilné zariadenie,
  • optimalizácia rýchlosti načítania webovej stránky a iné.

Výsledkom týchto optimalizácií je zlepšenie organického (neplateného) vyhľadávania a zvýšenie pravdepodobnosti, že sa používatelia dostanú cez cielené kľúčové slová na požadovanú stránku.

Efektívna on-page optimalizácia vyžaduje kombináciu viacerých faktorov. Po vykonaní úprav na stránke nasledujú dve kľúčové aktivity, ktoré odporúčame dodržiavať – analýzu a pravidelné monitorovanie. Pravidelným monitoringom, najmä po vykonaní zmien, zistíte, či zmeny, ktoré ste vykonali, vašej stránke pomohli napredovať alebo naopak, výsledky sa zhoršujú a škodia stabilite vášho hodnotenia v rámci pozícií alebo zhoršenej miere konverznosti.

On-page SEO nekončí len základnými úpravami obsahu na stránke. Svoj obsah musíte neustále kontrolovať a aktualizovať, aby ste sa uistili, že je kvalitný, relevantný a aktuálny. Taktiež, aby stránka prinášala požadované výsledky, je nevyhnutné, aby bola optimalizovaná aj po technickej časti a v súlade s off- page SEO, od ktorého do veľkej miery závisí celkové hodnotenie stránky.

Majte na mysli, že on-page úpravy vyžadujú čas, preto môže niekedy trvať aj dlhšiu dobu, kým si vyhľadávač vaše zmeny všimne a vy začnete vnímať rozdiely v pozíciách a konverziách.

Príklad

Predstavte si, že vlastníte e-shop s bicyklami  a chcete zvýšiť jeho viditeľnosť vo vyhľadávačoch pre kľúčové slovo „horský bicykel na predaj“. Aby ste optimalizovali webovú stránku z pohľadu on-page SEO, upravíte názvy stránok, aby obsahovali relevantné kľúčové slová, pridáte popisy produktov s dôležitými slovami, vytvoríte jasnú a hierarchickú štruktúru s názvami kategórií a použijete relevantné kľúčové slová v nadpisoch a texte. Taktiež sa uistíte, že stránky sa rýchlo načítavajú a sú optimalizované pre mobilné zariadenia. Týmto spôsobom zlepšíte šance, že váš e-shop sa objaví vo výsledkoch vyhľadávania, keď niekto vyhľadáva kúpu horského bicykla na internete.