Definícia

Linkbuilder je odborník v oblasti SEO, ktorého úlohou je budovať odkazové portfólio klienta získavaním spätných odkazov z iných webových stránok. Výraz linkbuilder pochádza z anglického pomenovania „link“ a „builder“, čiže osoba, ktorá v doslovnom preklade buduje linky – spätné odkazy.

V rámci svojej práce musia byť linkbuilderi oboznámení s najnovšími trendami a odporúčaniami vyhľadávačov a musia dodržiavať etické zásady a pravidlá pre získavanie odkazov. Medzi takéto etické zásady patrí napríklad white hat SEO, aby zabránili penalizácii od Googlu, či odmietanie spolupráce s linkovými farmami.

Popis

Činnosť získavania odkazov, ktorú linkbuilder vykonáva, sa nazýva linkbuilding, čiže budovanie odkazov. Počas svojej práce sa linkbuilder sústredí na získanie spätných odkazov z relevantných, silných a tematicky vhodných webových stránok, ktoré podporia cieľovú webovú adresu.

Okrem samotnej podpory získavania odkazov má linkbuilder za úlohu analyzovať konkurenčné prostredie, vykonávať rôzne analýzy, napríklad aj analýzu kľúčových slov, a iné stratégie, ktoré odhalia potenciál pre rozšírenie odkazového portfólia, prípadne jeho nedostatky.

Prečítajte si viac o linkbuildingu v našom článku.