Definícia

Obsahovú sieť Google tvorí viac ako dva milióny rôznych webov, aplikácií a videí, kde môžu byť zobrazované reklamy od jednotlivých inzerentov. Reklamy v obsahovej sieti definujeme ako obrázkovo-vizuálne reklamy alebo jedným slovom bannery. 

Popis

Jednotlivé weby, ktoré sú súčasťou Obsahovej siete, majú dosah na viac ako 90 % používateľov internetu celosvetovo. Reklamy v Obsahovej sieti je možné zacieliť na jednotlivých používateľov prostredníctvom rôznych kritérií, a teda spraviť tieto reklamy relevantnejšie pre ľudí, ktorým sa budú zobrazovať.

Zacieliť na relevantných používateľov je možné na základe publík, kontextu, lokalizácie, atď. Publiká sa vytvárajú napríklad na základe záujmov používateľov alebo ich nákupných úmyslov.

Ďalšou z možností inzerovania je Vyhľadávacia sieť Google.

Príklad

Tieto bannery používateľ vidí pri prehliadaní internetu, ako napríklad pri čítaní článkov na internetových stránkach, pozeraní videa na YouTube alebo používaní mobilnej aplikácie. Dôležitosť používania bannerových reklám je spojená s budovaním povedomia o značke, rozlíšením svojej značky od konkurencie alebo slúži na zlepšenie výkonnosti ostatných reklám daného inzerenta.