Definícia

PNO (Podiel nákladov na obrate) je metrika využívaná v online marketingu, ktorá pomáha hodnotiť efektivitu výkonnostných kampaní. Vyjadruje percentuálny podiel nákladov vzhľadom k obratu za dané obdobie.

Príklad

Cieľom väčšiny výkonnostných kampaní je udržať PNO na určitej hodnote a vyťažiť z obratu čo najviac. 

Predstavme si eshop s oblečením, ktorý má za mesiac august obrat z výkonnostných kampaní vo výške 10 000 € a celkové náklady na kampane vo výške 1 500 €. 

Vypočet PNO (Podiel nákladov na obrate):

  • PNO = (Celkové náklady/Obrat) * 100
  • PNO = (1 500 €/10 000 €) * 100 = 15 %

To znamená, že eshop má podiel nákladov vo výške 15 % z celkového obratu. Táto metrika ukazuje, že eshop vynakladá 15 % svojho obratu na náklady potrebné na prevádzku výkonnostných kampaní. 

Čím vyšší je tento podiel, tým vyšší je objem nákladov vzhľadom k obratu, a to môže naznačovať potenciálne problémy s efektívnym riadením nákladov a ziskovosti.