Definícia

Artificial intelligence, v preklade umelá inteligencia, predstavuje strojové učenie, ktoré funguje na báze počítačového nastavenia s použitím množstva dát (datasetov), výpočtov a algoritmov. Táto technológia si dokáže sama analyzovať požadované zadania, získavať z nich dáta, ktoré jej umožnia zadanie vyriešiť, a následne ich aj vyhodnotiť. Získané výsledky potom opakovane analyzuje, pričom sa ich učí. V bode, keď datasetu porozumie, je schopná ho sama dopĺňať a zlepšovať.

Popis

Umelá inteligencia pracuje na dvoch princípoch. Prvým je autonómia, pri ktorej je počítač schopný vykonávať komplexné úkony nezávisle od zásahov alebo pomoci tretej osoby. Medzi úkony, ktoré vie umelá inteligencia vykonať, patria komplexné úlohy, ako napríklad tvorba grafických objektov/obrázkov, tvorba textu, komplexné výpočty, ako aj riadenie autonómnych áut či autopilot lietadiel, alebo aj jednoduchšie úlohy, ako je kategorizácia a preklady.

Druhým princípom je adaptabilita, pri ktorej dokáže počítač zlepšiť svoj výkon učením sa z predošlých skúsenosti a následne sa im znova prispôsobiť. S druhým princípom sa stretávame napríklad pri online nákupoch, keď vám algoritmus AI dokáže asistovať pri odporúčaní produktov a pod.

Jedným z cieľov procesov umelej inteligencie je prispôsobiť sa čo najlepšie ľudským úkonom, pomôcť človeku pri práci, prípadne ju úplne nahradiť. Príkladom pomoci AI z reálneho života sú napríklad online mapy. Za úplnú náhradu človeka môžeme považovať napríklad samoriadiace auto alebo niektoré roboty.

S AI sa v súčasnosti často stretávame napríklad pri počítačových hrách, smart zariadeniach (Smart Home), rôznej robotike, pti autómnych vozidlách (najznámejšia je Tesla), pri virtuálnych asistentoch, ako Siri alebo Alexa, alebo aj pri mnohých programoch či systémoch ako napríklad vyhľadávače, kde AI plní rôzne úlohy.

AI je síce vo veľmi pokročilej fáze vývoja, avšak stále má svoje obmedzenia a každý program má aj svoje limity podľa množstva tréningu daného programu. Tréning je v tomto prípade analyzovanie nahraných dát systémom, na základe ktorých potom systém generuje odpovede. 

Už teraz môžeme pozorovať, že AI dokáže vykonávať niektoré úlohy rýchlejšie, kvalitnejšie a efektívnejšie ako ľudia. Avšak pokiaľ ide o veľmi komplexné úlohy, v ktorých je potrebná ľudska intuícia, tak AI stále môže ťahať za kratší povraz. Výstupy tak treba skontrolovať, prípadne upraviť. Pri textových úlohach treba upravovať výstupy najmä vtedy, keď ich AI píše v málo používaných jazykoch, prípadne jazykoch so zložitou gramatikou alebo jazykoch, ktoré sa na seba podobajú.

Novinkou je nástroj ChatGPT od OpenAI, ktorý dokáže vytvoriť text podľa vášho zadania, resp. odpovedať na vaše otázky.

V súčasnosti AI v určitej miere a podobe využíva niekoľko nástrojov určených pre marketérov. Toto je niekoľko z nich:

Všetky nástroje ktoré aktívne využívajú AI nájdete na tomto linku, kde si ich viete roztriediť aj podľa kategórie.