Definícia

Artificial intelligence, v preklade umelá inteligencia, predstavuje strojové učenie, ktoré funguje na báze počítačového nastavenia s použitím množstva dát (datasetov), výpočtov a algoritmov. Táto technológia si dokáže sama analyzovať požadované zadania, získavať z nich dáta, ktoré jej umožnia zadanie vyriešiť, a následne ich aj vyhodnotiť. Získané výsledky potom opakovane analyzuje, pričom sa ich učí. V bode, keď datasetu porozumie, je schopná ho sama dopĺňať a zlepšovať.

Popis

Umelá inteligencia pracuje na dvoch princípoch. Prvým je autonómia, pri ktorej je počítač schopný vykonávať komplexné úkony nezávisle od zásahov alebo pomoci tretej osoby. Druhým princípom je adaptabilita, pri ktorej dokáže počítač zlepšiť svoj výkon učením sa z predošlých skúsenosti a následne sa im znova prispôsobiť. S druhým princípom sa stretávame napríklad pri online nákupoch, keď vám algoritmus AI dokáže asistovať pri odporúčaní produktov a pod.

Jedným z cieľov procesov umelej inteligencie je prispôsobiť sa čo najlepšie ľudským úkonom, pomôcť človeku pri práci, prípadne ju úplne nahradiť. Príkladom pomoci AI z reálneho života sú napríklad online mapy. Za úplnú náhradu človeka môžeme považovať napríklad samoriadiace auto alebo roboty.

S AI sa v súčasnosti často stretávame napríklad pri počítačových hrách, smart zariadeniach (Smart Home), rôznej robotike alebo virtuálnych asistentoch, ako Siri alebo Alexa.