Definícia

ChatGPT je skratkou pre Chat Generative Pre-trained Transformer, čo znamená, že ide o jazykový model, ktorý je založený na strojovom učení a dokáže generovať textové odpovede na základe vstupných otázok, resp. vykonávať zadané úlohy. 

Momentálne má ChatGPT dve verzie:

 • verziu zadarmo, ktorá má však obmedzený výkon a tiež funkčnosť závisí od vyťaženosti serverov, alebo
 • platenú verziu ChatGPT Plus, ktorá stojí 20 dolárov mesačne, avšak ponúka silnejší výkon a prístup aj pri veľkej záťaži na serveri. 

Popis

Algoritmus, ktorý ChatGPT používa, je založený na strojovom a jazykovom modeli, v ktorom systém trénoval svoje znalosti analyzovaním veľkého množstva dát a zároveň spracovaním textu skrz zložité jazykové vzorce.

Konkrétne má ChatGPT 4 jazykové moduly, pri ktorých sa líši ich výkon, ako aj cena za token (slovo): 

4 jazykové modely ChatGPT

ChatGPT dokáže vďaka analyzovaniu veľkého množstva dát a textov porozumieť cudzím jazykom a odpovedať s gramatickou správnosťou (v prípade „malých“ jazykov alebo jazykov, ktoré sú veľmi podobné iným jazykom (napr., slovenský a český jazyk) odporúčame skontrolovať texty).

ChatGPT dokáže odpovedať na otázky ohľadom akejkoľvek témy, ktorú analyzoval, napísať kód v ľubovoľnom programovacom jazyku alebo viesť debatu a pri položení správnych otázok  vie vytvoriť predikcie. Analyzovanie dát však ukončil v roku 2021, a teda nebude mať komplexné dáta z rokov 2022 a neskôr.

Okrem analyzovania textov sa ChatGPT učí aj interakciou s používateľmi. Teda na základe predošlej alebo dlhšej konverzácie vám dokáže generovať odpoveď, na ktorú ste ho viedli počas celej konverzácie. 

ChatGPT však nemôže odpovedať na všetko. Medzi otázky, na ktoré ChatGPT odpovedať nemôže, patria:

 • Otázky, ktoré porušujú etické zásady
  • Nemôže odpovedať na otázky, ktoré sú nezákonné, neetické alebo nevhodné.
 • Otázky, na ktoré neexistuje jasná odpoveď
  • Nemôže odpovedať na otázky, ktoré nemajú jasnú alebo presnú odpoveď alebo sú založené na subjektívnych názoroch.
 • Otázky, ktoré vyžadujú predpovede budúcnosti
  • Nemôže garantovať, že odpovede budú presné, keďže závisia od mnohých faktorov, ktoré sa môžu v budúcnosti zmeniť.
 • Otázky, ktoré vyžadujú osobnú identifikáciu
  • AI model nemá prístup k citlivým informáciám a nemôže odpovedať na otázky, ktoré vyžadujú osobnú identifikáciu alebo iné citlivé informácie.
 • Otázky v neznámom jazyku
  • Môže to byť jazyk, ktorý ChatGPT nepozná, programovací jazyk, ktorý vznikol po ukončení tréningu alebo iná forma komunikácie, ktorú ešte AI nerozpoznalo.

ChatGPT je momentálne k dispozícii zadarmo, avšak pokiaľ chcete mať zaručený prístup do systému kedykoľvek chcete, budete si musieť zaplatiť platenú verziu:

Ceny za ChatGPT

Prečítajte si tiež článok Rozmach umelej inteligencie: A marketéri „nebudou mít co žrát“? o vplyve AI (umelej inteligencie) na prácu marketérov a marketériek.

Príklad

Pre čo najlepší príklad vám ukážeme odpoveď chatu GPT na otázku „Čo je marketing a aké sú najčastejšie formy online marketingu?“.

ChatGPT odpovedal nasledovne:

Ukážka, ako funguje ChatGPT