Definícia

JPG (známy tiež ako JPEG). Ide o rastrový obrazový formát, ktorý je jedným z najpoužívanejších formátov súborov pre digitálne obrázky. Je to skratka pre Joint Photographic Experts Group. 

Popis

JPG je tzv. komprimovaný formát súborov, čo znamená, že umožňuje redukciu veľkosti súboru, čo je obzvlášť užitočné pri ukladaní veľkých množstiev obrázkov. Pri komprimácii sa používa tzv. strata dát, čo znamená, že niektoré informácie a parametre v obraze sú stratené. Výsledkom je však obvykle stále kvalitný obrázok, ktorý sa dá použiť na väčšinu účelov.

JPG súbory sa často používajú na ukladanie fotografií, obrazoviek a iných obrázkov s veľkým množstvom farieb a detailov. Súbory sú kompatibilné so všetkými bežnými prehliadačmi a programami na editáciu obrázkov.

JPG a JPEG sú vlastne rovnaké veci – JPEG je skratka pre Joint Photographic Experts Group a je to len iná abreviatúra pre rovnaký formát súborov ako JPG. Rozdiel je iba v tom, že niektoré operačné systémy a programy umožňujú používať iba jednu z týchto abreviácií.