Definícia

Termín „lead“ sa v biznise používa na označenie potenciálneho zákazníka, ktorý prejavil záujem o produkt alebo službu spoločnosti. Kľúčový ukazovateľ je „záujem“. Lead je teda jednotlivec alebo firma, ktorá prejavila záujem o ďalší kontakt so spoločnosťou a je potenciálnym kandidátom na nákup alebo využitie služieb.

Popis

Zbieranie leadov je dôležitým prvkom pre úspešnú obchodnú a marketingovú stratégiu. Je to proces získavania potenciálnych zákazníkov, s ktorými môžu spoločnosti ďalej komunikovať, ponúkať im produkty alebo služby a postupne ich prevádzať cez nákupný proces. Netreba zabudnúť aj na budovanie si vzťahu značky so zákazníkom, ktorý má viesť k budúcemu nákupu.

Proces získavania potenciálnych zákazníkov sa nazýva lead generation. Ten je vo väčšine prípadov sprevádzaný marketingovou stratégiou podporenou kampaňami (cez sociálne siete) a i.

Prečítajte si tiež náš článok Kde nájsť potenciálnych klientov? 13 možností, ako získať nové kontakty.

Príklad

Evidencia a správne odlišovanie typov leadov pomôže spoločnosti lepšie porozumieť ich potrebám a preferenciám. Týmto spôsobom môže spoločnosť prispôsobiť svoje marketingové a obchodné stratégie, čím dosiahne vyššiu efektivitu a úspešnosť pri prevádzaní leadov cez nákupný proces alebo uzatváranie „dealov“.

 Zbieranie a kvalifikácia leadov je dôležitou súčasťou marketingu aj obchodu, umožňuje spoločnostiam identifikovať potenciálne zákaznícke príležitosti a nadviazať s nimi kontakt.