Definícia

Lead generation sa zameriava na získavanie potenciálnych zákazníkov (leadov) pre spoločnosť. Je kľúčovou súčasťou biznis stratégie. Potenciálni zákazníci prejavujú záujem o produkt alebo službu, čím umožňujú spoločnosti nadviazať s nimi komunikáciu a viesť ich k nákupnému rozhodnutiu.

Popis

Existuje niekoľko spôsobov, ako získavať leady – potenciálnych zákazníkov:

 Webové formuláre: Na vašej webovej stránke môžu byť umiestnené formuláre, kde návštevníci zadávajú svoje kontaktné údaje výmenou za nejakú hodnotu, napríklad e-book, newsletter alebo iné užitočné obsahy.

  • Špeciálna landing page: Ide o stránku navrhnutú s cieľom získať kontakt od návštevníkov. Obsahuje zväčša jednoduchý formulár a zaujímavý obsah, ktorý motivuje návštevníkov zanechať svoje kontaktné údaje. Táto forma zvykne bývať súčasťou kampane.
  • Content marketing: Publikovanie užitočných článkov, videí, blogov alebo podcastov môže prilákať potenciálnych zákazníkov, ktorí sa následne stanú leadmi.
  • Sociálne siete: Aktívna prítomnosť na sociálnych sieťach môže pomôcť osloviť a získať nových ľudí pre získanie leadov.
  • Osobný kontakt: Na obchodnej úrovni sa leady môžu získať priamo prostredníctvom stretnutí, konferencií alebo iných podujatí.
  • Odporúčania: Spokojní zákazníci môžu odporučiť spoločnosť svojim známym, čo môže viesť k získaniu nových leadov.
  • Partnerstvá: Spolupráca so spoločnosťami, ktoré majú podobnú cieľovú skupinu, môže umožniť získanie nových potenciálnych zákazníkov.

Príklad

Ako príklad lead generation si môžeme uviesť komplexnú kampaň, vďaka ktorej získame lead. Tento proces je lead generation aktivita. Pri takomto druhu kampane sa zameriavame na získanie kontaktu od potenciálneho zákazníka. Optimalizáciou, marketingovou stratégiou, vrátane definície cieľovej skupiny a správnou komunikáciou počas kampane, zvyšujeme predpoklad na generovanie leadu, ktorého konverzný pomer sa zvyšuje. Kampaň môže mať niekoľko podôb alebo častí – od brandovej kampane, cez PPC kampaň, ktorá následne smeruje na landing page alebo formulár na zanechanie kontaktných údajov.