Definícia

301 redirect je stavový HTTP kód, ktorý signalizuje trvalé presmerovanie jednej URL na druhú. Ak sa používatelia dostanú na pôvodnú (neexistujúcu) URL, vyhľadávač ich automaticky presmeruje na novú. 

Popis

V prípade, že sa rozhodneme na stránke robiť akékoľvek zásahy do existujúcich URL, nemali by sme zabudnúť na ich presmerovanie. Ak zmeníme URL alebo odstránime stránku bez toho, aby sme ju presmerovali, používatelia sa dostanú na neexistujúcu stránku s kódom 404. To povedie k zlej používateľskej skúsenosti a vyhľadávače túto stránku vylúčia zo svojho indexu. Môžeme prísť tiež o portfólio spätných odkazov a organickú návštevnosť, ktorú si pôvodná stránka vybudovala. A to nechceme. 

Trvalé presmerovanie (301 redirect) najčastejšie používame pri:

  • zmene URL,
  • zmene štruktúr URL,
  • odstránení stránok,
  • migrácii webu na novú doménu,
  • presmerovaní z non-www na www verziu alebo naopak,
  • presmerovaní z http na https verziu,
  • zlúčení dvoch (alebo viacerých) domén.

Pozri tiež dočasné presmerovanie 302 redirect.

Príklad

Založený blog na subdoméne: https://blog.nazovdomeny.sk sa rozhodneme presunúť do podpriečinku: https://nazovdomeny.sk/blognastavíme trvalé presmerovanie 301 redirect

Prehliadaču tak hovoríme, že sme pôvodnú stránku natrvalo presmerovali a nechceme, aby tam posielal používateľov. Ak sa aj po nastavení presmerovania používateľ na stránku https://blog.nazovdomeny.sk dostane (napr. sa preklikne z neaktualizovaného spätného odkazu), skončí nakoniec tu: https://nazovdomeny.sk/blog. Všetko sa to môže udiať za veľmi krátky čas a používateľ ani nemusí zaregistrovať zmenu.