Definícia

Inspection tool je zadarmo nástroj na kontrolu URL v rámci Google Search Console, ktorý poskytuje informácie ohľadom indexácie stránok. Užitočný je najmä pre SEO špecialistov či majiteľov/správcov webov.

Popis

Inspection tool dokáže prezradiť dôležité informácie o indexácii stránok, ale aj prípadné problémy, ktoré v procese indexácie stránky môžu nastať. Prezradí vám napr., či sa stránka nachádza v sitemape, ktorú ste do GSC nahrali, alebo či je indexovanie stránky povolené.

Poznáme niekoľko príčin, ktoré vedú k nezaindexovaniu stránky:

 • Chyba serveru (5xx)
 • Chyba presmerovania
 • URL adresa je blokovaná súborom robots.txt
 • URL adresa je označená „noindex“ tagom
 • Falošná chyba 404
 • Blokovaná kvôli neoprávnenej požiadavke (401)
 • Nenájdená (404)
 • Blokovaná kvôli zákazu prístupu (403)
 • Odoslaná URL adresa je blokována kvôli inému problému 4xx
 • Blokovaná nástrojom na odstraňovanie stránok
 • Prehľadávaná – momentálne neindexovaná
 • Objavená – momentálne neindexovaná
 • Alternatívna stránka so správnou značkou kanonickej stránky
 • Duplicitná stránka bez kanonickej verzie vybranej používateľom
 • Duplicitná stránka, Google vybral inú kanonickú stránku než používateľ
 • Stránka s presmerovaním

Návody, ako tieto problémy odstrániť, vrátane popisu týchto problémov, nájdete priamo na blogovej stránke Googlu alebo si prečítajte článok od našej SEO špecialistky Niny Kucharikovej Nemáte v Googli zaindexované stránky? Toto sú najčastejšie príčiny.

Dôležité je pravidelné monitorovanie URL adries a odstraňovanie problémov, ktoré môžu pri indexácii vzniknúť. Vyriešením týchto problémov dokážete pozitívne ovplyvniť výkon stránky a jej umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. Po odstránení problémov viete opätovne požiadať Googlebota o prehľadanie stránky. Ak Googlebot úspešne zaindexuje stránku, môžete ju ďalej optimalizovať tak, aby zlepšovala svoje pozície.

Urýchlenie indexácie novej stránky

Okrem odstránenia problémov s indexáciou stránok môžete urýchliť aj indexovanie novej stránky. Stránka by mala byť naplnená obsahom a mala by byť interne prelinkovaná. O indexáciu stránky môžete požiadať aj Googlebota v nástroji Google Search Console. Po zadaní URL adresy do search boxu zažiadate o indexáciu cez tlačidlo „request indexing“.