Definícia

UTM parameter (Urchin Tracking Module parameter) alebo UTM kód, je krátky textový kód, ktorý sa pridáva do URL adries. Vďaka UTM môžeme sledovať výkonnosť webu alebo marketingovej kampane.

Popis

UTM parameter funguje tak, že ak niekto klikne na odkaz s parametrami UTM, Google Analytics zaznamená tieto informácie a následne vám umožní analyzovať aktivitu návštevníkov. Z pravidla majú tvar: utm_parametr=hodnota a oddelujeme ich znakom „?“, následne medzi parametre vkladáme znak „&“. UTM parametrov poznáme päť druhov a tie sú: 

  • Utm_medium – Parameter určujúci spôsob zobrazenia odkazov. (Požadovaný parameter).
  • Utm_campaign – Parameter umožňujúci rozlíšiť marketingové kampane. (Požadovaný parameter)
  • Utm_source – Parameter, pomocou ktorého určujeme miesto, kde je odkaz zobrazený. (Požadovaný parameter)
  • Utm_term – Parameter slúžiaci pre vyhľadávacie kampane, kedy môžeme určiť kľúčové slovo. (Voliteľný parameter)
  • utm_content – Parameter určujúci obsah marketingovej kampane. (Voliteľný parameter)

Pre správne používanie sa odporúča parametre vkladať k všetkým odkazom na vašom webe.

Potrebujete si vytvoriť UTM?

Na vytvorenie UTM parametra môžete použiť napr. Campaign URL Builder.

Príklad

  • https://dennikn.sk/3642276/pat-knih-o-dobrom-jedle-vybera-martin-pyco-rausch-centrom-kazdeho-jedla-nemusi-byt-maso-vravi/?fbclid=IwAR3Lyt2lM4E-MGbQT5h7w3glyUihx0QM1HO1K0bnLPpDvM2Kdh5xm15YMnE