Múzeum SNP: Virtuálna výstava Oslobodenie Slovenska

Zadanie

Pre viac ako 80% Slovákov je Slovenské národné povstanie najdôležitejšou udalosťou našich dejín. Aj preto Múzeum Slovenského národného povstania ročne navštívi viac ako 30 000 návštevníkov. Toto číslo však kvôli nezáujmu mladých klesá a súčasná pandémia návštevnosť ochromila. V spolupráci s Ústavom technológií a inovácií sme preto týmto udalostiam vdýchli nový život v digitálnej podobe.

Cieľ

Našim cieľom bolo vytvoriť prvú digitálnu výstavu na tému Druhej svetovej vojny z pohľadu Slovenska a jeho oslobodenia. Mala mať formu webstránky, interaktívne prvky ako mapy, hry a 3D modely. Spracovať sme mali viac ako 40 hodín obsahu v atraktívnej a zrozumiteľnej forme.

Výsledky

Výsledkom je stránka, ktorá je estetická, no kde sme nechali vyniknúť hlavne exponáty.

Ako sme to dosiahli

Vytvorili sme dizajn, naprogramovali a spustili stránku OslobodenieSlovenska.sk. Veľký dôraz sa kládol na čo najlepší zážitok používateľa, hladké prezeranie a vedenie návštevníka výstavou. Web oslobodenie bol výzva aj z hľadiska grafického dizajnu.

 

Klient

Múzeum SNP

múzeum slovenského národného povstania
/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.