PVM systém: Ako sme priniesli o 48 000 návštevníkov viac, a to bez reklám

Zadanie

E-shop Pvmsystem.sk patrí k slovenským predajcom širokého sortimentu produktov na vykurovanie, rekonštrukcie a zariadenie kúpeľní, tvorbu závlahových systémov či záhradného náradia so zameraním predovšetkým na B2C segment. Je to jeden z klientov, ktorému zastrešujeme primárne SEO a plánovanie tvorby obsahu.

 

Naším zadaním bolo zvýšiť návštevnosť blogovej sekcie webu z organiky Googlu, a zároveň motivovať návštevníkov zostať dlhšie na webe PVM Systém.

Cieľ

 • Zvýšiť návštevnosť z organických vyhľadávaní z Googlu na blog o 75 % (metrika Organic Sessions v Google Analytics Universal).

 

 • Zvýšiť počet návštevníkov na blogu z Google o 60 % (metrika Organic Users v Google Analytics Universal).

 

 • Zvýšiť priemernú mieru trvania návštevy blogových návštevníkov o 25 % (metrika Avg. Session Duration v Google Analytics Universal).

Výsledky

Merané časové obdobie:

2021 vs. 2020 (YoY medziročné porovnanie): Obdobie 01/01/2021 – 31/12/2021 v porovnaní s 01/01/2020 – 31/12/2020

 • +144,68 % nárast návštev z Googlu na blogu (nárast metriky Sessions pre organickú návštevnosť z 38 365 na 93 873)

 

 • +137,46 % nárast používateľov z Googlu na blogu (pomohli sme priniesť klientovi o 48 327 viac návštevníkov / Users z Googlu)

 

 • +119,31 % nárast priemernej dĺžky návštevy (nárast metriky Avg. session duration z 00:59 na 02:10)

Ako sme to dosiahli

Pre klienta PVM Systém zastrešujeme nielen SEO služby, ale aj koordináciu tvorby obsahu. Preto sa aktivity, ktoré sme zvolili, zameriavali práve na tieto aspekty:

 • Plánovanie a koordinácia tvorby obsahu prostredníctvom nových tém pre redakčný kalendár,
 • republishing a data-driven aktualizácia / zlepšenie už dávnejšie publikovaného obsahu na blogu,
 • zlepšovanie tzv. on-page parametrov pre jednotlivé blogové články,
 • zlepšovanie front-end prevedenia a vizuálu blogových článkov,
 • optimalizácia publikovaných obrázkov,
 • zlepšenie interného prelinkovania,
 • zlepšenia v oblasti technického SEO,
 • zlepšovanie off-page parametrov a odkazového portfólia webu.

Klient

Pvmsystem.sk

Logo PVM sytem
/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.