Lexika: Rastúca sila organického vyhľadávania

Zadanie

Lexika je náš dlhoročný klient, s ktorým spolupracujeme už 10 rokov. Pre Lexiku zastrešujeme SEO konzultácie k slovenskej a anglickej verzii stránky.

Cieľ

 • Udržanie a kontinuálny rast organickej návštevnosti,
 • optimalizácia novo publikovaného obsahu,
 • republish staršieho obsahu,
 • optimalizácia podstránok služieb, 
 • zlepšenie interného prostredia webovej stránky,
 • zvýšenie dopytu po cenovej ponuke a kontaktných formulároch.

Výsledky

Časové obdobie:

 • Január – december 2021 vs. január – december 2022

Výsledky:

 • 74,75 % nárast organickej návštevnosti,
 • 64,57 % nárast nových používateľov z organického vyhľadávania,
 • 46,96 % nárast organickej návštevnosti blogovej sekcie,
 • 71,64 % zvýšenie konverznej miery cieľa Odber newslettra,
 • 34,62 % zvýšenie cieľa Vyplnenie cenovej ponuky,
 • 68,29 % zvýšenie cieľa „Vyplnenie formulára – úradné preklady“.

Ako sme to dosiahli

Počas roka sme sa zamerali na optimalizáciu podstránok služieb a ich posilnenie. Ďalšou dôležitou aktivitou je neustále budovanie odkazového portfólia, na ktoré sme sa zamerali a zvýšili aktivity v rámci pokročilej linkbuildingovej stratégie.

V rámci obsahovej stratégie sme sa venovali minoritným úpravam blogových článkov, ktoré si Lexika vďaka dlhoročnému nadobudnutému know-how tvorí sama. Súčasťou konzultácií boli aj návrhy na republish starších článkov, čím sme obsah optimalizovali o aktuálnejšie kľúčové slová.

Klient

Lexika.sk

/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.