Poláček & Partners: Digitálna stratégia pre Poláček & Partners

Zadanie

V roku 2021 sme pre advokátsku kanceláriu Poláček & Partners pripravili a realizovali digitálnu marketingovú stratégiu pre oblasti obsahu, SEO, PPC a sociálnych sietí.

Cieľ

  • Nastaviť plán dlhodobého posilňovania značky,
  • organická návštevnosť + 100 %,
  • návštevnosť zo sociálnych sietí + 50 %,
  • aspoň 200 webových konverzií.

Výsledky

  • Nastavená digitálna stratégia,
  • organická návštevnosť + 265 %,
  • návštevnosť zo sociálnych sietí + 117 %,
  • 286 webových konverzií.

Ako sme to dosiahli

Zadefinovali sme stratégiu digitálneho marketingu a pripravili See-Think-Do-Care plán tvorby obsahu a marketingových aktivít. Podľa plánu sme sa venovali SEO, PPC, sociálnym sieťam. Spolu s klientom sme vybudovali právnicko-ľudský slovník, zlepšili Monitoring legislatívnych zmien a vytvárali nové články plné praktických rád.

 

Klient

Poláček & Partners

/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.