Cushman & Wakefield: Kontinuálny rast organiky dlhodobého klienta. Ako sme to dosiahli?

Zadanie

S klientom Cushman & Wakefield spolupracujeme od roku 2020. Konkrétne projekt Cushwake Offices sa zameriava na prenájom kancelárskych priestorov, coworkingu a obchodných priestorov naprieč celým Slovenskom. V rámci projektu sa venujeme pravidelným SEO a PPC aktivitám.

Cieľ

Pre zlepšenie výsledkov sme si stanovili nasledovné ciele:

 • Zvýšenie a udržanie organickej návštevnosti,
 • zvýšenie zobrazovania sa na množstvo kľúčových slov vo výsledkoch vyhľadávania,
 • monitoring konkurencie,
 • zlepšovanie tzv. on-page a off-page prvkov webovej stránky,
 • zlepšenie technického stavu webovej stránky a implementácia odporúčaní,
 • budovanie odkazového portfólia a povedomia o značke,
 • pravidelná tvorba obsahu zameraná na kľúčové slová,
 • rozšírenie obsahových častí na stránke.

Výsledky

Časové obdobie:

 • Január december 2021 vs. január december 2022

Výsledky:

 • 56,72 % nárast organickej návštevnosti,
 • 57,88 % nárast používateľov,
 • 61,11 % splnenie cieľa odoslanie formulára,
 • 60,61 % splnenie cieľa záujem o priestory,
 • 123,32 % zvýšenie konverznej miery cieľa Odoslať prieskum trhu,
 • 84,29 % nárast organickej návštevnosti blogovej sekcie.

Ako sme to dosiahli

Keďže ide o dlhodobejšiu spoluprácu, webovú stránku 1x ročne kompletne kontrolujeme po technickej stránke a prípadné vzniknuté nedostatky optimalizujeme. 

Okrem pravidelných aktivít sme sa minulý rok zamerali na konkurenčné analýzy, internú silu domény a doplňujúce off-page aktivity. Kládli sme tiež dôraz na pravidelnú tvorbu obsahu a rozšírenie webovej stránky o slovníkovú sekciu. Zamerali sme sa na kvalitnejšie budovanie odkazového portfólia a vyladenie on-page parametrov.

Klient

Cushman & Wakefield (cushwakeoffices.sk)

Logo firmy Cushman & Wakefield
/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.