Lexika: Content marketing + Google Cloud Translation pre rast leadov

Zadanie

Nášmu dlhoročnému klientovi Lexika sa úspešne staráme predovšetkým o rast organickej návštevnosti. V roku 2020 sme navrhli na web klienta dva nové nástroje, z toho jeden s využitím technológie Google Cloud Translation.

Cieľ

  • Zvýšiť organickú návštevnosť medziročne o 50 %
  • Zvýšiť počet dopytov po cenovej ponuke o 20 %
  • Poraziť vedúceho konkurenta vo viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania Google

Výsledky

  • Organická návštevnosť medziročne stúpla o 166,35 %
  • Vyžiadanie cenovej ponuky stúplo o 31,08 %
  • Lexika je 1. vo viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania Google

Ako sme to dosiahli

Dlhodobý SEO a content marketingový projekt s tvorbou článkov podľa obsahovej stratégie, linkbuilding a on-page SEO odporúčania.

V roku 2020 sme navrhli pre web klienta 2 nové bezplatné nástroje na verejnosť:

Prekladač Lexika, ktorý využíva technológiu Google Cloud Translate a Nástroj na prepočet normostrán.

Klient

Lexika

lexika logo
/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.