Finančný kompas: SEO Content Strategy

Zadanie

Finančný kompas narástol v roku 2022 v extrémnej konkurencii a počas nastupujúcej krízy o 50%  návštevníkov a 250 000 € v hodnote organickej návštevnosti, pri návratnosti 1815%. Vďaka premyslenej obsahovej stratégii.

 

 

Cieľ

  • +147 000 (+30 %) návštevníkov
  • +210 (+10 % ) vyplnených kontaktných formulárov
  • +100 000 € (+70 %)  hodnota organickej návštevnosti*
  • >650 % ROI na agentúrne práce*

*podľa Ahrefs organic traffic value

Výsledky

  • +251 471 (+50.60 %) návštevníkov za rok 2022 vs 2021
  • +376 (+18 %) vyplnených kontaktných formulárov
  • +252 894 € (+177,46 %) v hodnote organickej návštevnosti*
  • 1815 % ROI na agentúrne práce*

 

*podľa Ahrefs organic traffic value

 

 

Klient

Finančný kompas

Logo Finančného kompasu
/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.