NaMaximum: 109 % rast tržieb za nižšie náklady vďaka inovatívnemu SEM

Zadanie

NaMaximum je slovenský výrobca a predajca širokého portfólia doplnkov výživy, ktorý pôsobí na slovenskom, českom a maďarskom trhu.

Už piaty rok po sebe mu pomáhame napredovať v online predajoch a dobiehať tak silnú konkurenciu v segmente. V roku 2020 sme vďaka inováciám v Search Engine Marketingu (PPC a SEO) dosiahli mimoriadne výsledky.

Cieľ

  • PPC: Zvýšiť tržby z reklamy o 75 % a zároveň znížiť PNO pod 20%.
  • SEO: Zvýšiť tržby z organiky o 20 % a zvýšiť organickú návštevnosť o 60 %.

Výsledky

  • Tržby z reklám medziročne narástli o 109 %.
  • Podiel nákladov na obrate sme znížili o tretinu na 14,72%.
  • Tržby z organickej návštevnosti vzrástli o 28,54 %.
  • Organická návštevnosť vzrástla o 92 %

Ako sme to dosiahli

V roku 2020 sme spúšťali nové tematické kampane ktoré reagovali na aktuálnu situáciu, a okrem iných inovácií sme použili BETA prístup do nového nástroja Google Video Builder a podporovali brand aj predaje cez video reklamu. Pri SEO sme sa zamerali na odporúčania pre zlepšenie E-A-T v rámci YMYL segmentu a technické SEO.

 

Klient

NaMaximum.sk

namaximum logo
/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.