Cushman & Wakefield: O 120,8 % viac návštev za jediný rok

Zadanie

S klientom Cushman & Wakefield spolupracujeme viac rokov, pričom web Cushwake Industrial predstavoval rozšírenie našej spolupráce. Cushwake Industrial sa v rámci svojej oblasti zameriava na prenájom a predaj industriálnych nehnuteľností (sklady, haly). V rámci projektu sa venujeme pravidelným SEO a PPC aktivitám.

Cieľ

Pre zlepšenie výsledkov sme si stanovili nasledovné ciele:

 • Zvýšiť a udržať organickú návštevnosť,
 • zvýšiť zobrazovanie sa na množstvo kľúčových slov vo výsledkoch vyhľadávania,
 • zlepšiť používateľský zážitok na stránke a rozšíriť štruktúru webu,
 • zlepšiť tzv. on-page a off-page prvky webovej stránky,
 • zvýšiť plnenie definovaných cieľov (odoslanie formulára, kontakt),
 • zlepšiť technický stav webovej stránky a implementovať vyplývajúce odporúčania,
 • budovať odkazové portfólio a povedomie o značke,
 • pravidelne tvoriť obsah zameraný na kľúčové slová.

Výsledky

Časové obdobie:

 • Júl december 2021 vs. júl december 2022

Výsledky:

 • 120,8 % medziročný nárast organickej návštevnosti,
 • 89,84 % medziročný nárast používateľov z organickej návštevnosti,
 • 6,350 % medziročný nárast organickej návštevnosti blogovej sekcie,
 • 87,43 % zvýšenie priemerného času na stránke,
 • 300 % splnenie cieľa odoslanie formulára,
 • 192,31 % splnenie cieľa „návšteva kontaktu“.

Ako sme to dosiahli

V začiatkoch spolupráce prešla webová stránka miernou rekonštrukciou, pri ktorej sme asistovali, aby po spustení bola technicky a obsahovo optimalizovaná. Dôkladnými auditmi a on-page optimalizáciou sme vytvorili vhodné prostredie pre jej návštevníkov a Google.

Aj vďaka proaktivite klienta sa nám podarilo spustiť blogovú sekciu, v rámci ktorej sa na pravidelnej báze tvoria a publikujú blogové články. Okrem článkov sme spustili aj slovník pojmov, ktorý prispieva k nárastom pozícií kľúčových slov vo vyhľadávaní.

Okrem bežných aktivít na projekte sme sa venovali aj doplňujúcim aktivitám, akými boli napríklad analýza konkurencie, kontrola technických parametrov, budovanie sily domény, budovanie odkazového portfólia, pravidelná tvorba obsahu a doplnkové konzultácie s odporúčaniami.

Klient

Cushman & Wakefield (cushwakeindustrial.sk)

Logo firmy Cushman & Wakefield
/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.