Svet stromčekov: Čarovné Vianoce pre 7 trhov

Zadanie

Pre e-shop Svet stromčekov bol krízový rok 2022 aj rokom expanzie. Vďaka integrovanej kreatívnej kampani sme vyčarovali Vianoce v 7 krajinách, čím si e-shop medziročne zvýšil tržby o viac ako 60 %.

Základom integrovanej kampane bolo animované video, na troch primárnych trhoch uvedené ako YouTube reklama, doplnené rádiospotom. Na Slovensku bola video reklama nasadená aj ako TV spot. 

Na všetkých trhoch sme pracovali na výkonnostných PPC kampaniach a niektoré krajiny sme podporovali aj SEO prácami.

Cieľ

 • Tržby z platených kampaní + 75 %
 • Znížiť PNO medziročne z 11,2 % pod 7 %
 • Tržby z organiky + 75 %
 • Organickú návštevnosť + 30 %
 • Tržby v zahraničí 40+ % obratu

Výsledky

 

 • Celkové tržby + 126 %:
 • Tržby z PPC + 166 %
 • Tržby z organiky + 121 %
 • PNO  4,6 %
 • Organická návštevnosť + 47 %
 • Podiel tržieb zo zahraničia 48%

Ako sme to dosiahli

Výkon e-commerce aktivít na slovenskom trhu sa nasýtil, preto nastal čas zamerať sa na posilnenie znalosti značky a výkonnostne sa sústrediť na zahraničné trhy.

Riešením bola integrovaná, online aj offline brandová kampaň na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku. V krajinách s menším trhovým podielom (Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko a Rakúsko) sme sa sústredili na čisto výkonnostné kampane.

Základom integrovanej kampane bolo animované video, na troch primárnych trhoch uvedené ako YouTube reklama, doplnené rádiospotom. Na Slovensku bola video reklama nasadená aj ako TV spot.

 

Digitálne kampane, okrem YouTube videí, pozostávali aj:

 • zo shoppingových kampaní cez Google Performance Max, 
 • z reklám vo vyhľadávaní, vrátane dynamických reklám, 
 • z dynamických remarketingových bannerov. 

 

Niektoré krajiny sme navyše podporovali on-page SEO prácami a linkbuildingom.

Počas trvania kampaní sme v reklamách vo vyhľadávaní komunikovali 12 rôznych zľavových akcií, aby sme sa odlíšili od konkurencie. 

Akciové posolstvá v reklamách sme hromadne a automaticky upravovali pomocou nástroja Ad Customizer.

Účinnosť YouTube reklamy na zvýšenie povedomia o značke sme merali pomocou YouTube Brand Lift štúdie.

Klient

Svet Stromčekov

svet stromčekov
/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.