Ako sme zvýšili počet leadov pre Raiffeisen banku o 93 %

Zadanie

Raiffeisen banka za Visibility prišla s víziou, že spoločne skokovo zvýšime na ich webe organickú návštevnosť z vyhľadávania. Web klienta nebol správne optimalizovaný, nemal žiadnu obsahovú sekciu, kde by sa pravidelne publikoval obsah, a nebrandová návštevnosť tvorila len 5 % z celkovej organickej návštevnosti. Našou úlohou bolo vytvoriť ucelený koncept, aby web banky začal konečne organicky rásť a priťahovať nových klientov.

Cieľ

Situáciu Raiffeisen banky sme dôkladne zanalyzovali a spoločne sme si sadli aby sme zistili, aké sú ich potreby. Určili sme si nasledovné ciele:

 

  • medziročný nárast organickej návštevnosti o 20 %
  • medziročný nárast hlavných konverzií o 15 %

Výsledky

Výsledkom bol prudký nárast organickej návštevnosti, či už išlo o informačný obsah (Užitočné tipy) alebo produktový obsah (stránky služieb), pričom rovnakým tempom rástli aj najdôležitejšie konverzie na webe.

  • organická návštevnosť vzrástla o 92 %
  • počet vyplnených formulárov vzrástol o 93 %
  • podiel nebrandových organických návštev vzrástol z 5 % na 40 %

Naše ciele sme prekročili 4,5-násobne a 6-násobne.

 

Ako sme to dosiahli

Riešením bol komplexný content marketing s dôrazom na SEO. Pripravili sme úvodné analýzy, dlhodobú obsahovú stratégiu a spoločne sme vytvorili novú obsahovú sekciu „Užitočné tipy“, kde sme pravidelne publikovali články podľa modelu See Think Do Care (STDC).

 

V priebehu dvoch rokov sme okrem iných aktivít vybudovali obsahovú sekciu Užitočné tipy, ktorá dnes tvorí už polovicu všetkých organických návštev na webe (desiatky tisíc/mesiac).

 

Zároveň sme touto aktivitou podporili aj stránky služieb, ktoré rástli v organike rovnako dobre a prinášajú klientovi stovky konverzií mesačne.

 

Naša spolupráca dokázala, že príkladne vedený content marketingový projekt dokáže prinášať nečakaný výkon aj pri veľkých korporátnych klientoch.

Klient

Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka

raiffeisen banka logo
/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.