Ako sme zvýšili počet leadov pre Raiffeisen banku o 93 %

Klient

Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka

raiffeisen banka logo

Zadanie

Raiffeisen banka za Visibility prišla s víziou, že spoločne skokovo zvýšime na ich webe organickú návštevnosť z vyhľadávania. Web klienta nebol správne optimalizovaný, nemal žiadnu obsahovú sekciu, kde by sa pravidelne publikoval obsah, a nebrandová návštevnosť tvorila len 5 % z celkovej organickej návštevnosti. Našou úlohou bolo vytvoriť ucelený koncept, aby web banky začal konečne organicky rásť a priťahovať nových klientov.

Cieľ

Situáciu Raiffeisen banky sme dôkladne zanalyzovali a spoločne sme si sadli aby sme zistili, aké sú ich potreby. Určili sme si nasledovné ciele:

 

  • medziročný nárast organickej návštevnosti o 20 %
  • medziročný nárast hlavných konverzií o 15 %

Výsledky

Výsledkom bol prudký nárast organickej návštevnosti, či už išlo o informačný obsah (Užitočné tipy) alebo produktový obsah (stránky služieb), pričom rovnakým tempom rástli aj najdôležitejšie konverzie na webe.

  • organická návštevnosť vzrástla o 92 %
  • počet vyplnených formulárov vzrástol o 93 %
  • podiel nebrandových organických návštev vzrástol z 5 % na 40 %

Naše ciele sme prekročili 4,5-násobne a 6-násobne.

 

Ako sme to dosiahli

Riešením bol komplexný content marketing s dôrazom na SEO. Pripravili sme úvodné analýzy, dlhodobú obsahovú stratégiu a spoločne sme vytvorili novú obsahovú sekciu „Užitočné tipy“, kde sme pravidelne publikovali články podľa modelu See Think Do Care (STDC).

 

V priebehu dvoch rokov sme okrem iných aktivít vybudovali obsahovú sekciu Užitočné tipy, ktorá dnes tvorí už polovicu všetkých organických návštev na webe (desiatky tisíc/mesiac).

 

Zároveň sme touto aktivitou podporili aj stránky služieb, ktoré rástli v organike rovnako dobre a prinášajú klientovi stovky konverzií mesačne.

 

Naša spolupráca dokázala, že príkladne vedený content marketingový projekt dokáže prinášať nečakaný výkon aj pri veľkých korporátnych klientoch.

/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.