Múzeum SNP: Anti-hoax kampaň #nazorniejefakt

Zadanie

Ľudia dnes majú názor na všetko. A to najmä na internete. Aby však názory neprepisovali dejiny, pripravili sme v spolupráci s Ústavom technológií a inovácií social media kampaň pre virtuálnu výstavu Múzea SNP – Oslobodenie Slovenska.

Cieľ

Ukázať ľuďom, že názory nikdy nemôžu prepísať dejiny a tak si pripomenúť udalosti Oslobodenia Slovenska, a to pútavým a efektívnym spôsobom ktorý prinesie výsledky s takmer nulovým rozpočtom.

Výsledky

  • Dosah (Reach) kampane viac ako 300 000 ľudí
  • Minutý budget len 26,63 €
  • Návštevy na web vzrástli o 5300 %

 

Ako sme to dosiahli

Vytvorili sme sériu postov, v ktorých sme použili názory “internetových historikov” – klamlivé a odporné. Medzi nimi boli napr. názory, že Tiso bol náš najlepší prezident, že Holokaust sa nestal, a ak sa aj stal, tak si zaň môžu židia. Tieto “názory” sme potom vyvracali faktami.

Pre influencerov sme pripravili prezentáciu a oslovili viacero známych mien s ponukou spolupracovať na dobrej veci. Kontroverzné posolstvo nám pomohlo získať pozornosť verejnosti aj influencerov, ktorí sa zapojili a znásobili dosah kampane aj návštevnosť virtuálnej výstavy. Aj vďaka tomu zostali fakty o Oslobodení Slovenska stále faktami.

Klient

Múzeum SNP + Ústav technológií a inovácií

múzeum slovenského národného povstania
/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.