NaMaximum: Maximalizácia obratu e-shopu počas Black Friday 2020

Zadanie

 • Slovenský výrobca a predajca širokého sortimentu doplnkov výživy,
 • momentálne pôsobí na slovenskom, českom a maďarskom trhu,
 • má tri vlastné značky: 
  • NATURAL NUTRITION,
  • WARRIOR,
  • BIOMEDICAL.

Cieľ

Naším cieľom bolo v období Black Friday maximalizovať obrat e-shopu pri zachovaní PNO pod 20 %.

Výsledky

 • + 64 % medziročný nárast hodnoty konverzií po Google Ads kliknutí,
 • + 55 % medziročný nárast návštevnosti z Google reklamy,
 • + 78 % medziročný nárast zobrazení Google reklamy v rovnakom období.

Ako sme to dosiahli/Riešenie kampaní

 • Inteligentné cenové ponuky využité v rámci všetkých kampaní,
 • video kampaň na YouTube komunikujúca zľavy a akcie počas Black Friday,
 • kampane v obsahovej sieti Google komunikujúce Black Friday,
 • rozšírenie o Promo – Black Friday pre reklamy vo vyhľadávacej sieti Google.

Inteligentné kampane a cenové ponuky

Vo všetkých typoch kampaní sme zaviedli inteligentné cenové ponuky zamerané na maximalizáciu hodnoty konverzie. Tieto inteligentné ponuky využívajú pokročilé strojové učenie, širokú škálu kontextových signálov a flexibilné nastavenie výkonnosti, čo nám pomohlo vyťažiť maximum v období zvýšených vyhľadávacích dopytov.

Video kampane na YouTube 

V období Black Friday sme naplno využili možnosti video reklamy na YouTube, tzv. TrueView pre akcie. Tento formát, na rozdiel od klasického TrueView in-stream, oveľa viac vyzýva používateľa na akciu prostredníctvom CTA buttonu – viditeľného počas celej videoreklamy. Dosiahli sme tak vyššiu mieru interakcie a v konečnom dôsledku aj viac konverzií.

Kampane v obsahovej sieti Google

Tieto kampane sme využili počas Black Friday v ešte väčšej miere na komunikovanie zliav a akcií na webe. Využili sme pritom akvizičné aj remarketingové publiká a v prevažnej miere responzívne obsahové reklamy. Tento typ reklamy dokáže automaticky prispôsobiť veľkosť, vzhľad a formát reklamy takmer každému reklamnému priestoru a maximalizovať tak dosah.

Rozšírenie o Promo – Black Friday

Toto rozšírenie pre kampane vo vyhľadávaní sme použili počas celej doby trvania akcie Black Friday. Komunikovali sme ním percentuálnu výšku zliav, ako aj časové obdobie platnosti akcií na webe.

Klient

NaMaximum.sk

/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.