Carbi: Ako sa stal z organiky najsilnejší zdroj návštevnosti

Zadanie

Carbi sa zameriava na zjednodušenie procesu predaja a kúpy motorových vozidiel. Snaží sa svojim zákazníkom poskytnúť komplexnú podporu, čím zabezpečuje rýchly, jednoduchý a bezpečný proces.

Spoluprácu s klientom Carbi sme zahájili v roku 2021, kedy sme sa začali venovať pravidelným SEO aktivitám, plánovaniu a tvorbe obsahu pre ich novú webovú stránku.

Cieľ

Cieľom našej spolupráce bolo dosiahnuť tieto výsledky:

 • Zvýšiť organickú návštevnosť,
 • zvýšiť viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania z pohľadu počtu kľúčových slov, na ktoré sa stránka zobrazuje,
 • pravidelne tvoriť obsah, ktorý dokáže pritiahnuť nových potenciálnych zákazníkov,
 • zlepšiť technický stav webovej stránky,
 • rozšíriť odkazového portfólio a povedomie o značke,
 • zvýšiť dopyt po kontaktných formulároch a počet kliknutí na kontaktné údaje.

Výsledky

Po dvoch rokoch spolupráce sa nám podarilo dosiahnuť nasledovné výsledky:

Celková organická návštevnosť:

 • Po roku od spustenia webu sme dosiahli viac ako 2 300 organických návštev (mesiac september 2022). 
 • Po dvoch rokoch sme dosiahli 283 % nárast organickej návštevnosti, konkrétne vyše 8 700 návštev za mesiac (september 2023 vs. september 2022).

Organická návštevnosť blogovej sekcie:

 • Blogová sekcia dosiahla po dvoch rokoch viac ako 2 150 návštev z organických výsledkov vyhľadávania, čo predstavuje 660 % medziročný nárast (september 2023 vs. september 2022).

Konverzie:

 • Počet konverzií stúpol o 270 % v porovnaní s rokom 2022 (porovnávanie za mesiace september).

Brandové vyhľadávania:

 • Zaznamenali sme medziročné zvýšenie počtu preklikov z brandových kľúčových slov o 29 % (september 2023 vs. september 2022).

Ako sme pomohli?

 • Vylepšovaním webu z pohľadu technického SEO po jeho spustení.
 • Zlepšovaním off-page parametrov a budovaním odkazového portfólia sme podporili kľúčové vstupné stránky a silu celej domény.
 • Plánovaním a koordinovaním obsahu na základe komplexnej analýzy kľúčových slov a content gap analýzy.
 • Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sme vytvorili redakčný kalendár a poskytli odporúčania na tvorbu nových obsahových častí, ako sú slovník, FAQ a ďalšie.
 • Pravidelne sme vytvárali nový obsah a zamerali sme sa na republishing.
 • Vylepšili sme interné prelinkovanie.
 • Základné vstupné stránky sme vylepšili z pohľadu on-page parametrov.

Klient

Carbi.sk

Logo firmy carbi.sk
/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.