Svet Stromčekov: Rast tržieb o 92 % vďaka synergii PPC plus SEO.

Zadanie

Našim zadaním bolo zvýšit tržby z platených kampaní  a zároveň znížiť podiel nákladov na obrate. Druhou úlohou bolo zvýšenie tržieb z organiky a návštevnosť webu.

Cieľ

Zvýšiť tržby z platených kampaní o 50 % a zároveň znížiť podiel nákladov na obrate pod výbornú úroveň z predchádzajúceho roka (5,22 %).

Tiež zvýšiť tržby z organiky o 60 % a zvýšiť organickú návštevnosť o 100 %.

Výsledky

  • Klientovi medziročne narástli celkové tržby o 92 %. Tržby z platených kampaní sa zdvihli o 95 % a z organických návštev o 124 %.
  • Podiel nákladov na obrate z platených reklám sa znížil z 5,22 % na 4,69 % a organická návštevnosť narástla o 148 %.

Ako sme to dosiahli

V roku 2020 sme sa začali zameriavať na fázu nákupného cyklu SEE (z modelu See Think Do Care) a tiež na budovanie povedomia o značke prostredníctvom YouTube videoreklamy.

Komunikáciu v reklamách, najmä tú vo vyhľadávacej sieti, sme postavili oveľa viac na priebežných zľavách – od septembra do decembra sme komunikovali 18 rôznych akcií a zliav vrátane Black Friday. Použili sme nástroj na prispôsobovanie reklám od Google.

V roku 2020 prešiel web redizajnom, ktorý sme konzultovali. Začali sme komplexne riešiť SEO na všetkých troch trhoch – slovenskom, českom aj maďarskom. Nastavili sme stratégiu, ktorej základom bolo technické SEO a budovanie spätných odkazov, ktorých sme získali spolu 159.

 

Klient

Svetstromcekov.sk

svet stromčekov
/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.