Svet Stromčekov: Raketový rast a podarená expanzia na 6 zahraničných trhov

Zadanie

E-shop SvetStromčekov.sk od začiatku našej 4-ročnej spolupráce každý rok prudko rastie a expandoval už na 6 zahraničných trhov. Aj v roku 2021 sme pre klienta priniesli inovácie v stratégii, PPC a SEO.

Cieľ

 • Zvýšiť tržby z platených kampaní o 75 %
 • Znížiť PNO z predchádzajúceho roka z 11,2 % aspoň pod 7 %
 • Zvýšiť tržby z organiky o 75 %
 • Zvýšiť organickú návštevnosť o 30 %
 • Tržby v zahraničí aspoň 40 % celkového obratu

Výsledky

 • Rast celkových tržieb o 126 %:
 • tržby z PPC o 166 %
 • tržby z organiky o 121 %
 • Pokles PNO z 11,2 % na 4,6 %
 • Nárast organickej návštevnosti o 47 %
 • Podiel tržieb zo zahraničia 48%

Ako sme to dosiahli

V roku 2021 sme začali viac pracovať s platformou Google DV 360, pomocou ktorej sme nasadili brandovú YouTube a Display kampaň. Využili sme aj novinky v Google Ads, nap. Image extensions. Brandovú kampaň sme podporili rádiovými spotmi.

Klient

SvetStromcekov.sk

svet stromčekov
/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.