Ingvart: Ako sme zvýšili medziročný obrat z ad hoc kampane o 180,84 %

Zadanie

Našou úlohou bolo vytvoriť štruktúru a vizuál kampaní s obmedzeným budgetom.

Cieľ

Konkrétne ciele nám klient nezadefinoval. Chcel len vyťažiť vyšší obrat ako minulý rok, keď si ešte tieto kampane robil vo vlastnej réžii. Minulý rok dosiahol obrat vo výške 12 626,27 eur.

  • za ten istý rozpočet vyšší obrat z kampaní

Výsledky

  • +291,43 % medziročný nárast transakcií
  • +180,84 % medziročný nárast tržieb
  • +41,76 % medziročný nárast konverzného pomeru

Ako sme to dosiahli/Riešenie kampaní

V obsahovej sieti Google Ads sme využili najnovšie dostupné možnosti reklám, ako pre akvizičnú, tak aj pre remarketingovú kampaň.

Akvizičnú kampaň na Facebooku sme rozdelili na dve skupiny reklám podľa najnovších cielení spolu s prispôsobenými reklamami pre jednotlivé umiestnenia.

Dynamickými kampaňami sme spätne oslovovali používateľov personalizovanou reklamou s výzvou na dokončenie nákupu so zľavovým kupónom.

Klient

Ingvart.sk

/case studies

Pozrite si prípadové štúdie aj iných projektov

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.