SEO je skratka, ktorá znamená Search Engine Optimization, po slovensky optimalizácia pre vyhľadávače. SEO je proces, ktorého výsledkom je návštevnosť webovej stránky z neplatených, tzv. organických” výsledkov vyhľadávania vo vyhľadávačoch, v slovenskom prostredí najmä z Google Search.

Cieľom tohto článku je predstaviť SEO pre kohokoľvek, kto hľadá aktuálnu a zrozumiteľnú definíciu a chce porozumieť praktickému významu SEO.

Načo nám je SEO?

SEO potrebujeme vtedy, keď sa náš web nezobrazuje vo vyhľadávaní Google na slová alebo frázy, na ktoré by sa mal zobrazovať, alebo ak chceme, aby sa zobrazoval vyššie v zozname stránok, resp. na skoršej strane výsledkov. Zvyčajne platí, že čím vyššie sa naša stránka nachádza vo výsledkoch vyhľadávania, tým získa viac preklikov a vyššiu návštevnosť.

Napríklad, povedzme, že nás živí web predávajúci drevené hojdacie koníky. Ak si klikneme na Google.sk, zadáme dopyt „dreveny hojdaci konik“ a náš web nenájdeme ani na 5. strane, začneme byť zúfalí.

Existujú však postupy, vďaka ktorým sa náš web môže prepracovať vyššie. Aké to sú, popíšem nižšie.

Prečo začať so SEO čím skôr?

SEO je spolu s PPC (Pay Per Click) reklamami súčasťou širšej disciplíny SEM (skratka zo Search Engine Marketing), čo prekladáme ako marketing vo vyhľadávačoch. Ten je veľmi dôležitou súčasťou internetového (digitálneho) marketingu ako takého.

Keď chcete robiť marketing pre svoj web, začnite so SEO. Stránka optimalizovaná pre vyhľadávače vám totiž poskytne solídny základ aj pre všetky ostatné online marketingové aktivity, ako PPC reklamné kampane, komunikáciu na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) a podobne.

Ak ste už začali pre svoje podnikanie robiť iné marketingové aktivity, tak sa čím skôr začnite zaoberať aj problematikou SEO. Keď sa vám totiž podarilo vytvoriť (väčší) dopyt po vašom produkte alebo brande, ale váš web nie je možné vyhľadať pri zadaní príbuzných kľúčových fráz, strácate mnoho príležitostí a hádžete synergický efekt do koša. SEO sa totiž stará o tzv. „pull“ kanál návštevnosti vášho webu – organiku. Vy sami vašej cieľovej skupine nič netlačíte („push“), ona si vás sama nájde, pritiahnete ju cez Google.


TIP: Zvyčajne nestačí len získať nových návštevníkov webu, ale dôležité je, aby na webe vykonali nejakú užitočnú akciu. Ak idete riešiť SEO, je veľmi dobré zaoberať sa aj príbuznou disciplínou CRO, čo je skratka z Conversion Rate Optimization (po slovensky optimalizácia konverzného pomeru). Cieľom optimalizácie konverzného pomeru je vytvoriť už existujúcemu návštevníkovi na webe podmienky na to, aby mohol splniť cieľ webu, tzv. „konvertovať“. Napr. to, aby si objednal dreveného hojdacieho koníka na e-shope, ktorý ich ponúka, alebo aby dočítal tento blogový článok a prihlásil sa na odber pravidelného newslettra.


Princíp SEO

Váš web môžete dostať vyššie len vtedy, keď viete, čo rozhoduje o poradí webov vo výsledkoch vyhľadávania. Google má obrovskú databázu informácií o weboch (tzv. index), ktorú získava prechádzaním internetu automatickými robotmi – Googlebotmi. Webstránky následne zoraďuje podľa relevancie na rôzne vyhľadávacie dopyty (kľúčové slová alebo frázy) podľa veľmi zložitého algoritmu s viac ako 200 faktormi.

Najdôležitejšie SEO faktory:

1.Kvalita a množstvo spätných odkazov vedúcich na celú doménu a jednotlivé stránky

Jednotlivé weby na internete sú prepojené odkazmi (tzv. preklikmi). Ak na váš web odkazuje iný web, tvorí tým prirodzenú citáciu (ako pri vedeckom článku), a tak zvyšuje vašu prestíž. Čím autoritatívnejší a relevantnejší zdroj odkazu, tým lepšie.

2. Relevancia a kvalita obsahu na konkrétnej stránke webu vzhľadom k vyhľadávanej kľúčovej fráze

Je dôležité, aby ste mali stránku, ktorá bude čo najlepšie spĺňať očakávania (zámer vyhľadávania) používateľa, keď vyhľadáva určitú kľúčovú frázu.

3. Technická a UX kvalita konkrétnej stránky webu vzhľadom k očakávaniam hľadajúceho

Stránka sa musí načítať rýchlo, jej obsah musí byť čitateľný a jej tematická relevancia musí byť dobre podložená aj v kóde stránky.

4. Dáta o návštevnosti a správaní používateľov stránky

Google vie vyhodnotiť, keď sa niekto na váš web preklikne z výsledkov vyhľadávania (tzv. SERP, skratka zo „Search Engine Result Page“), ale okamžite sa vráti, lebo nenašiel, čo hľadal. Ak sa toto opakuje, môže sa zhoršiť pozícia webu vo výsledkoch vyhľadávania.

5. Dáta o relevancii a popularite značky

V rámci tzv. „Brandových metrík“ Google analyzuje zmienky a používanie mena vašej značky na internete a vie, aká je „silná“.

6. Kvalita a počet zmienok webstránky na sociálnych sieťach

Google vyhodnocuje aj signály zo sociálnych sietí, t.j. to, ako je daná doména zmieňovaná a populárna na Facebooku a pod.

Toto je veľmi zjednodušený zoznam prvých šiestich najdôležitejších skupín hodnotiacich faktorov podľa prieskumu spoločnosti MOZ. Váš web potrebuje dosahovať čo najlepšie pomyselné „skóre“ vo väčšine týchto oblastí súčasne, aby spoľahlivo porážal konkurenciu. Nestačí excelovať v jednej oblasti, ostatné môžu web brzdiť.

To, v akom stave je váš web z hľadiska týchto faktorov, viete zistiť pomocou SEO auditu.

Hodnotenie kvality webov: E-A-T a YMYL

Okrem vyššie uvedených faktorov existujú ešte dva koncepty, ktorými sa ľudia v Google riadia pri uvažovaní o tom, čo je kvalitná stránka, ktorá by mala byť uprednostnená v organických výsledkoch vyhľadávania. Oba sa snažia uprednostniť weby, ktoré sú v prvom rade pre používateľa prospešné.

E-A-T: Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness

Koncept E-A-T je postavený na troch vlastnostiach, ktoré by mal spĺňať obsah na webe a jeho autor:

  • Odbornosť (Expertise) – obsah na webe by mal byť podložený odbornými znalosťami autora a mal by ísť do hĺbky, autor by mal odkazovať na iné odborné zdroje. Za odbornosť sa považujú aj rozsiahle životné skúsenosti.
  • Uznanie za autoritu (Authoritativeness) – obsah by mali v ideálnom prípade tvoriť ľudia, ktorí sú uznávaní ako autority vo svojom odbore. Na autority sa zvyčajne ostatní ľudia odvolávajú, takže sa predpokladá, že budú na iných weboch citovaní a budú na nich viesť spätné odkazy.
  • Dôveryhodnosť (Trustworthiness) – web by mal poskytovať pravdivé a neskreslené informácie a mal by byť maximálne transparentný, čiže otvorený zdieľať informácie o svojich autoroch a pozadí.

YMYL znamená Your Money or Your Life

Pravidlá hodnotenia Google sú nastavené prísnejšie v prípade obsahu, ktorý môže mať priamy dosah na ľudské šťastie, zdravie alebo finančnú stabilitu. Takýto typ obsahu môže spôsobiť vážne škody, ak je klamlivý alebo prezentovaný nepresne. Patria sem napríklad:

 • zdravotné odporúčania a informácie o zdraví,
 • finančné rady, investovanie a poistenie,
 • právne rady, zákony,
 • aktuálne udalosti.

Pri týchto kategóriach obsahu je preto ešte dôležitejšie dať si pozor na používanie neoverených informácií a dbať na dôveryhodnosť autorov a zdrojov, aby nedochádzalo napr. k takýmto absurdnostiam.

Postup SEO: Ako optimalizovať web pre vyhľadávače

Čo môžete spraviť, aby ste sa každý mesiac tešili z narastajúcej organickej návštevnosti zadarmo?

1. Analyzujte kľúčové slová

V prvom rade potrebujete vedieť, na aké frázy sa váš web má zobrazovať a cieliť, koľko ľudí ich vlastne vyhľadáva a aký potenciál pre váš web predstavujú. Pre tieto účely sa vytvára analýza kľúčových slov.

2. Zabezpečte si technicky optimalizovaný web

Váš web je platforma pre obsah, ktorý ponúkate používateľom. Rovnako ako auto potrebuje dobrý podvozok, aby vás spoľahlivo vozilo, váš web potrebuje mať kvalitné technické základy:

3. Vytvorte na webe obsah zodpovedajúci kľúčovým slovám

Obsah na vašom webe by mal čo najlepšie uspokojovať potreby používateľa, ktorý s nejakým zámerom vyhľadáva vami cielené kľúčové slová. Preto je potrebné, aby ste pre každú kľúčovú frázu mali pripravenú ideálne jednu silno zameranú vstupnú (pod)stránku. Najmä:

4. Šírte dobré meno vášho webu

Faktory mimo vášho webu sú mimoriadne dôležité, preto:

 • investujte čas (a peniaze) do rozširovania vášho portfólia spätných odkazov z relevantných (t.j. z vášho odvetvia) a autoritatívnych (kvalitných, dôveryhodných a uznávaných) zdrojov. Začnite napr. tým, že oslovíte ľudí, ktorých osobne poznáte a viete, že vlastnia alebo spravujú weby alebo profily na sociálnych sieťach.
 • Začnite tiež sami komunikovať na sociálnych sieťach, ako Facebook, ale nezabúdajte ani na Instagram či LinkedIn.
 • Ak ste firma, nezabudnite sa zaregistrovať na Google moja firma, aby ste sa dobre zobrazovali v lokálnych výsledkoch vyhľadávania Google.
 • Zbierajte e-mailové adresy a začnite posielať svojim fanúšikom a známym newslettre.

5. Analyzujte svoje výsledky a zdokonaľujte svoje postupy

Aby ste dokázali merať výsledky vášho SEO snaženia, merajte návštevnosť webu aspoň pomocou:

On-page SEO vs. Off-page SEO

On-page SEO sa zaoberá „vylaďovaním” vášho webu. Ide o zmeny na vašom webe, či už technického, alebo obsahového charakteru. Z technickej stránky musí byť pre Googlebota ľahko čitateľný a štruktúrovaný. Obsah musí byť originálny, kvalitný a relevantný pre cielené kľúčové frázy (celé témy).

Napríklad na webe o drevených hojdacích koníkoch by ste mali mať zobrazené množstvo krásne spracovaných koníkov s fotkami vo vysokej kvalite a všetkými možnými podrobnosťami. Chýbať by nemala sekcia článkov o hračkách pre deti.

Off-page SEO sa zaoberá tým, ako je váš web zmieňovaný na iných miestach na internete, mimo vášho webu. Ide najmä o spätné odkazy na váš web z iných webov. Dôležité je, aby vyzerali prirodzene a boli z autoritatívnych zdrojov. Viac sa dočítate v mojom článku o linkbuildingu.

White Hat vs. Black Hat SEO

White hat SEO sú postupy, ktoré sú odporúčané samotnými vyhľadávačmi a patrí sem všetko, čím zlepšujete použiteľnosť webu pre používateľov. Ide najmä o tvorbu výborného obsahu, dobré on-page nastavenia stránky a budovanie vzťahov s inými webmi tak, aby na vás prirodzene odkazovali.

Black hat SEO zahŕňa postupy, ktoré sú vyhľadávačmi zakázané a ak ich odhalia (manuálne alebo pomocou algoritmu), tak ich môžu penalizovať. Tieto postupy sa snažia oklamať algoritmus, aby si myslel, že váš web je lepší ako v skutočnosti. Ide napríklad o rôzne komplikované schémy budovania (kupovania) neprirodzených odkazov na váš web. Viac o sa dočítate v tomto článku o aktualizáciách algoritmu a penalizáciách od Google.

Organická návštevnosť – je zadarmo?

Aby som to zhrnul, výsledkom SEO je zobrazovanie webstránok vo výsledkoch vyhľadávania. Čím vyššie sú v zozname, tým viac ľudí ich uvidí a pravdepodobne sa aj preklikne na váš web. Tieto pozície jednotlivých stránok sú relatívne stabilným zdrojom organickej návštevnosti – a tá je vždy zadarmo, hoci samotná optimalizácia je náročný proces.