V dnešnej digitálnej ére je pre podniky kľúčové byť online a zaujať svoju cieľovú skupinu. Dve z najbežnejších metód na zvýšenie návštevnosti vašej webovej stránky sú SEO (Search Engine Optimization) a PPC (Pay-Per-Click). Ktorý z týchto spôsobov je pre vás ten správny? V článku preskúmame rozdiely, výhody a nevýhody oboch stratégií.

Čo je SEO a ako funguje?

SEO alebo Search Engine Optimization je proces optimalizácie webových stránok, ktorého cieľom je optimalizovať web tak, aby sa zobrazoval vyššie v organických (neplatených) výsledkoch vyhľadávania. 

Optimalizácia pozostáva z rôznych aktivít, ktoré môžu byť vykonávané na webovej stránke alebo aj mimo nej. Tieto aktivity a stratégie pomáhajú vyhľadávačom (Google, Bing, Yahoo a pod.) lepšie porozumieť vášmu obsahu a zaradiť ho na popredné miesta vo výsledkoch vyhľadávania. Ide o komplexný súhrn aktivít a aby sa dostavil požadovaný výsledok, vyžaduje sa správne nastavená stratégia s ohľadom na aktuálne trendy vo vyhľadávaní. 

V praxi, keď niekto zadá kľúčové slovo do vyhľadávacieho poľa, vyhľadávač vyhľadá a zobrazí najrelevantnejšie výsledky na základe algoritmu. Cieľom SEO je zabezpečiť, aby vaša webová stránka bola jednou z tých najrelevantnejších pre vyhľadávaný termín (kľúčové slovo).

Ako funguje SEO?

Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú umiestnenie webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Tu sú niektoré z najdôležitejších:

 • Kľúčové slová: Je dôležité, aby vaša stránka obsahovala v textoch relevantné a vyhľadávané kľúčové slová. Tie môžete získať z analýzy kľúčových slov, príp. z nástrojov, akými sú Marketing Miner, Ahrefs, Google Ads a iné.
 • Kvalitný obsah: Tvorte originálny obsah, ktorý je nielen orientovaný na kľúčové slová, ale má reálne aj pridanú hodnotu pre čitateľa.
 • Budovanie portfólia spätných odkazov: Dajte si záležať na kvalite a logike interného prelinkovania vášho webu. Okrem interného prelinkovania venujte čas analýze portfólia spätných odkazov ako aj samotnému získavaniu kvalitných odkazov, čím zvýšite dôveryhodnosť podporovanej stránky.

Prečo je SEO dôležité pre váš web?

Väčšina ľudí sa pri vyhľadávaní na internete pozrie len na prvú stranu výsledkov. Čím vyššie sa teda umiestnite vo výsledkoch vyhľadávania (SERP-e), tým viac návštevnosti dostanete na svoju stránku. Čím viac návštevnosti príde na váš web, tým je väčšia šanca získať potenciálnych zákazníkov a príležitostí na rast vašej značky.

Bez ohľadu na to, či ste malá firma, bloger, alebo online predajca, SEO môže priniesť vášmu webu tieto benefity:

 • Zvýšená viditeľnosť: Keď váš web získa vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, získate väčšiu šancu, že si vás používatelia všimnú a navštívia práve vašu stránku.
 • Zvýšená dôveryhodnosť a autorita: Keď sa vaša webová stránka objavuje na vyšších pozíciách vo vyhľadávaní, vyžaruje to dôveryhodnosť a autoritu. 
 • Cieľová skupina: Vďaka SEO môžete prilákať návštevníkov, ktorí hľadajú presne to, čo ponúkate. Ak sa váš web správne optimalizuje na kľúčové slová, ktoré súvisia s vaším biznisom, oslovíte vašu cieľovú skupinu.
 • Dlhodobé výsledky: Aj keď môže trvať určitý čas, kým dosiahnete vyššie pozície vo vyhľadávaní, keď sa tam raz dostanete a udržíte, môžete pravidelne získavať organickú návštevnosť bez investícií do reklamy.
 • Optimalizácia používateľského zážitku: Využite dostupné dáta o dopytoch, čím dokážete svojim návštevníkom ponúknuť užitočné navigačné menu, CTA prvky či celkovo jasnú a prehľadnú štruktúru webu.

Ukážka SERP-u

Rozdelenie SEO

Ako sme spomínali vyššie, SEO spočíva z množstva aktivít, ktorými možno docieliť zvýšenie viditeľnosti, návštevnosti, plnenie stanovených konverzií a pod. Na to, aby sme vedeli, kde začať, SEO rozdeľujeme na niekoľko menších okruhov:

On-page SEO

On-page SEO zahŕňa aktivity, ktoré optimalizujú webstránku ako takú. Ide o vnútorné aspekty stránky, ktoré môžete priamo kontrolovať a upravovať na vašej webovej stránke.

Medzi on-page aktivity radíme napríklad:

 • Optimalizáciu obsahu (meta popisy, meta titulky, H1-H5 nadpisy a pod.),
 • zlepšenie štruktúry webu,
 • zlepšenie používateľského zážitku.

Off-page SEO

Zahŕňa všetky činnosti mimo vašej webovej stránky, ktoré pomáhajú zvýšiť jej autoritu a viditeľnosť. 

Patria sem napríklad:

 • Linkbuilding – budovanie odkazového portfólia,
 • aktivita na sociálnych sieťach a zdieľanie obsahu,
 • budovanie značky a reputácia v online priestore.

Ukážka z Ahrefsu

Technické SEO

Technický stav stránky naopak hodnotí „zákulisie“ webu a to, či web funguje, ako má, či je dostatočne responzívny, ako a či vôbec indexuje dôležité stránky, akú má štruktúru a iné, podobné aspekty, ktoré ovplyvňujú viditeľnosť stránky v SERP-e.

Medzi oblasti, ktoré sú súčasťou technického SEO auditu, patria napríklad:

 • Zabezpečenie webu
 • Použiteľnosť na mobilných zariadeniach
 • Presmerovania
 • Prístup vyhľadávačov
 • Rýchlosť načítania stránky
 • Indexovanosť stránok
 • Štruktúrované dáta a pod.

Obsahové SEO

Okrem plne funkčnej a vyhľadávačom či návštevníkom dostupnej stránky, je taktiež nesmierne dôležitá obsahová časť. Obsahové SEO sa zaoberá kvalitou a relevantnosťou obsahu na webe. Zameriava sa na tvorbu, optimalizáciu a správu obsahu s cieľom zaujať čitateľov a zároveň ho správne interpretovať a vyhodnotiť vyhľadávačmi.

Súčasťou obsahového SEO auditu môžu byť napríklad:

 • Štruktúra obsahovej časti a návrhy,
 • hierarchia nadpisov na stránke,
 • analýza meta titulkov, meta popisov, H1 tagov, alt popisov a pod.,
 • kontrola duplicitného obsahu v rámci webu či celého internetu,
 • zastúpenie kľúčových slov na stránke,
 • optimalizácia multimediálnych prvkov (obrázky, videá, grafiky).

SEO aj PPC majú svoje výhody aj nevýhody. Nižšie predstavíme hlavné výhody a nevýhody SEO.

Výhody SEO

Zvýšená návštevnosť a povedomie o značke

SEO pomáha zvýšiť organickú, neplatenú návštevnosť vašej webovej stránky z vyhľadávačov. On-page a off-page optimalizáciou sa môžete umiestniť vyššie vo výsledkoch vyhľadávania na relevantné kľúčové slová, čo vedie k tomu, že vašu stránku nájde a navštívi viac ľudí. 

Vyššia miera konverzie

Návštevníci z organického vyhľadávania majú zvyčajne vyššiu mieru konverzie ako iné zdroje, keďže aktívne hľadali informácie týkajúce sa vašich produktov alebo služieb.

Dlhodobé výsledky

Narozdiel od PPC, kde musíte neustále platiť za reklamy a návštevnosť, SEO poskytuje dlhodobé výsledky. Pri správnej optimalizácii webu a obsahu môžete dosiahnuť neustály rast a kontinuálnu návštevnosť z vyhľadávania. Aj keď sa algoritmy vyhľadávačov menia, mnohé zo základov SEO, ako napríklad kvalitný obsah, kvalitné odkazy, rýchlosť stránky atď., zostávajú dlhodobo dôležitými.

Nákladovo efektívne

SEO je v porovnaní s PPC nákladovo veľmi efektívna stratégia. Okrem počiatočného času a zdrojov potrebných na optimalizáciu, je SEO zadarmo. Nemusíte platiť za kliknutia alebo impresiu. Pre malé podniky s obmedzeným marketingovým rozpočtom môže byť SEO ideálnym digitálnym kanálom.

Nevýhody SEO

Dlhší čas 

„Nevýhodou“ SEO je dlhší časový horizont, kým sa zmeny plne prejavia. Umiestnenie na vysokých pozíciách vo vyhľadávaní si vyžaduje trpezlivosť a dôslednosť. Pravdepodobne bude trvať 4 – 6 mesiacov priebežnej optimalizácie, kým sa začne prejavovať výrazné zlepšenie organickej návštevnosti a umiestnenia. V prípade konkurenčných kľúčových slov to môže trvať 6 až 18 mesiacov.

Neustála údržba

SEO je nepretržitý proces, ktorý si vyžaduje neustálu pozornosť a prácu. Musíte sústavne vytvárať optimalizovaný obsah, budovať kvalitné spätné odkazy, monitorovať pozície a vykonávať zmeny na základe najnovších aktualizácií algoritmov. 

Zraniteľnosť voči zmenám algoritmov

SEO je do veľkej miery závislé od algoritmov vyhľadávačov, ktoré sa neustále menia. Aktualizácia algoritmu Google môže náhle znížiť vaše pozície a znížiť organickú návštevnosť. Hoci dodržiavanie osvedčených postupov môže minimalizovať riziká, vždy existuje možnosť nestability pozícií, ktorú nemôžete ovplyvniť. 

Obmedzené na organickú návštevnosť

SEO má vplyv len na organickú návštevnosť z vyhľadávania. Nevytvára priamo návštevy z iných zdrojov. SEO je preto dobré kombinovať aj s inými marketingovými kanálmi.

Ak to zhrnieme, hoci má SEO pri správnej implementácii významné výhody, má aj niektoré, prirodzené, nevýhody. Pre mnohé podniky môže byť optimálnym prístupom využívanie vyváženej digitálnej marketingovej stratégie, ktorá zahŕňa SEO aj platenú reklamu.

Čo je PPC a ako funguje?

Pay-per-click (PPC) marketing je model online reklamy, pri ktorom inzerenti platia poplatok za každé kliknutie na ich reklamu. PPC reklamy sa umiestňujú na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP) a na iných webových stránkach. 

Tri hlavné typy PPC sú:

 • Marketing vo vyhľadávačoch (SEM)  – umiestňovanie reklám vo vyhľadávaní. 
 • Zobrazovacia reklama – umiestňovanie obrázkových, video a textových reklám na webových stránkach, v mobilných aplikáciách a platformách sociálnych médií na základe demografických údajov a záujmov.
 • Reklama na sociálnych sieťach – propagácia reklám, príspevkov a iného obsahu na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Instagram a Twitter. Inzerenti môžu cieliť na používateľov na základe polohy, záujmov a správania.

Princíp PPC

Princíp PPC spočíva v tom, že inzerent platí za každý klik pre dané kľúčové slovo. Čím viac klikov platená reklama získa, tým sa násobí aj celková suma minutá na reklamu skrz použité kľúčové slovo. 

Keď niekto hľadá tieto kľúčové slová, vaša reklama sa môže zobraziť na začiatku stránky s výsledkami vyhľadávania s označením „Sponsored“”.

Ukážka platených reklám v SERP-e

Rôzne formáty platených reklám

Platené reklamy vo vyhľadávaní majú okrem štandardných textových reklám rôzne formáty. Delíme ich na:

Textové reklamy

Textové reklamy obsahujú nadpis, popis a URL adresu. Zobrazujú sa v hornej a dolnej časti stránky s výsledkami vyhľadávania. Nadpis a popis by mali byť presvedčiví a mali by zdôrazňovať kľúčové výhody vášho produktu alebo služby.

Ukážka textovej reklamy

Obrázkové reklamy

Obrázkové reklamy obsahujú vizuálne prvky, ako sú fotografie, ilustrácie alebo logá, ktoré majú upútať pozornosť. Zobrazujú sa popri textových reklamách vo výsledkoch vyhľadávania. K obrázku zahrňte stručný nadpis a opis, aby ste vyhľadávače informovali o tom, čo ponúkate. Obrázkové reklamy často dosahujú vyššiu mieru prekliku než samotné textové reklamy.

Nákupné reklamy 

Nákupné reklamy obsahujú obrázky, ceny a informácie o obchodníkovi/produkte, ktorý ľudia vyhľadávajú. Zobrazujú sa v hornej časti výsledkov vyhľadávania, najmä v prípade dopytov týkajúcich sa produktov. Nákupné reklamy sú k dispozícii len schváleným obchodníkom, ktorí spĺňajú normy vyhľadávača. 

Ukážka nákupných reklám

Video reklamy

Video reklamy prehrávajú krátke reklamy pred, počas alebo po inom video obsahu vo vyhľadávačoch a na ich partnerských webových stránkach a v aplikáciách. Video reklamy majú zvyčajne vysokú mieru zapojenia a zapamätania, ale ich výroba môže byť drahšia. 

Využívanie rôznych typov reklám môže pomôcť upútať pozornosť, zvýšiť mieru prekliku a prilákať viac cielenej návštevnosti na váš web. Kľúčom je správny výber reklamných formátov, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim obchodným cieľom, značke a rozpočtu.

Výhody PPC

Cieľový dosah

PPC vám umožňuje presne osloviť vašu cieľovú skupinu. Toto cielenie pomáha zabezpečiť, aby sa vaše reklamy zobrazovali tým, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť konverzie

Okamžité výsledky

PPC reklamy sa ihneď začínajú spúšťať a generovať návštevnosť.

Merateľné výsledky

PPC poskytuje podrobné metriky výkonnosti, ktoré pomáhajú optimalizovať vaše kampane. Z dát môžete vidieť, koľko ľudí kliklo na vaše reklamy, koľko platíte za kliknutie a aká je návratnosť vašich investícií, aby ste zistili, čo funguje a čo nie. 

Flexibilita

PPC je flexibilná marketingová stratégia. Môžete ľahko vykonávať zmeny v reklamách, cielení a ponukách s cieľom zlepšiť výkonnosť. Jedným kliknutím pozastavíte alebo odstránite nevýkonné reklamy a kľúčové slová. Môžete zvýšiť alebo znížiť rozpočty podľa potreby.

Nevýhody PPC

Takisto ako SEO, aj PPC má svoje nevýhody. Nižšie uvádzame niektoré z nich: 

Vyššie náklady

Medzi nevýhody PPC patria potenciálne vysoké náklady za kliknutie, najmä, ak reklama nie je správne optimalizovaná. Tým, že platíte za každé kliknutie, náklady sa môžu rýchlo zvýšiť. Čím konkurenčnejšie sú vaše kľúčové slová a odvetvie, tým viac budete musieť ponúknuť, aby ste sa zobrazili na vrchole výsledkov vyhľadávania. 

Podvody s kliknutiami

Neplatné kliky od konkurencie alebo robotov môžu zvýšiť vaše náklady bez toho, aby poskytli hodnotu. Aj keď hlavné vyhľadávače majú zavedené opatrenia na odhalenie a odfiltrovanie väčšiny neplatných kliknutí, niektoré z nich môžu stále prejsť. Dôkladne preto analyzujte údaje o návštevnosti a konverziách.

Menej organickej návštevnosti

Veľká závislosť od PPC reklám môže časom znížiť vašu organickú návštevnosť z vyhľadávania. Vyhľadávače môžu začať ignorovať vaše organické pozície v prospech reklám, čo spôsobí ich pokles. Snažte sa preto o rovnováhu.

Únava z reklám

Opakované zobrazovanie tých istých reklám môže viesť k „únave z reklamy“, čo spôsobí, že vyhľadávače budú reklamy ignorovať. Neustále testujte rôzne verzie reklám, grafiky a cieľové stránky, aby ste udržali reklamy svieže. Sledujte najnovšie formáty reklám a funkcie, ktoré ponúkajú vyhľadávače, aby vaše reklamy boli stále pútavé.

I napriek tomu, že PPC prináša okamžité dáta, neznamená to, že prináša aj okamžitú ziskovosť. Úlohou PPC je dostať na váš web čo najviac používateľov, ale to, či ich dokážete prekonvertovať na zákazníkov, je už iný druh stratégie.

Ako sa SEO a PPC navzájom dopĺňajú?

Hoci sú PPC a optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) odlišné stratégie, dobre spolupracujú. Spoločné využívanie PPC a SEO vytvára synergie, ktoré vedú k nižším nákladom a vyšším výnosom v priebehu času.

Vzájomné využitie analýz

Pri začínajúcom SEO a PPC projekte dokážeme využívať rovnaké meracie nástroje a výstupy. Jedným zo zdieľaných výstupov môže byť napríklad analýza kľúčových slov, v ktorej sú uvedené nielen najvyhľadávanejšie dopyty a prislúchajúca adresa, s ktorou sa zobrazujete vo výsledkoch vyhľadávania, ale okrem iného aj cena za preklik (CPC) pre dané kľúčové slovo.

Ukážka analýzy kľúčových slov

Diverzifikácia návštevnosti

SEO pomáha zvyšovať organické pozície a návštevnosť v priebehu času, zatiaľ čo PPC poskytuje ďalší prúd návštevnosti a pomáha zvyšovať povedomie o značke. 

Zlepšenie používateľského zážitku

Používaním reklám môžete analyzovať, ako návštevnosť cez PPC interaguje s vašimi vstupnými stránkami a SEO obsahom, a určiť tak možnosti zlepšenia. Poznatky získané z PPC, ako napríklad obľúbené kľúčové slová a ponuky s vysokou konverziou, sú tiež podkladom pre vašu SEO stratégiu.

Zhrnutie

Ak to zhrnieme, PPC poskytuje cielený, merateľný a flexibilný spôsob, ako zvýšiť návštevnosť a konverzie. V kombinácii so SEO stratégiou môžu synergicky spolupracovať na maximalizácii výsledkov. 

Ak je váš rozpočet obmedzený, zamerajte sa najprv na SEO. Vytvárajte užitočný, relevantný obsah s použitím najlepších kľúčových slov. Optimalizujte svoje stránky pre používateľov aj vyhľadávače.

Ak túžite po okamžitej návštevnosti, PPC je lepšia voľba. Vytvorte presvedčivé reklamy s najlepšími kľúčovými slovami a ponúkajte jej najrelevantnejšie umiestnenie. Testujte rôzne reklamné kópie, kľúčové slová a ponuky, aby ste maximalizovali návratnosť investícií.

Hoci SEO a PPC majú samostatne výrazné výhody, ich kombinácia vedie k najlepším výsledkom, spoločne totiž poskytujú komplexnú online marketingovú stratégiu, ktorá využíva platené aj neplatené kanály na maximalizáciu vášho dosahu a návratnosti investícií.