Definícia

CPC (Cost per click) sa do slovenčiny prekladá ako Cena za kliknutie. Ide o metriku digitálnej reklamy, v ktorom firmy platia poplatok za každé kliknutie na ich reklamu. Je to metrika, ktorá určuje úspešnosť a návratnosť investícií vašich kampaní v platenom vyhľadávaní. 

Popis

Keď spúšťate PPC kampane alebo kampane na sociálnych sieťach, budete musieť monitorovať metriky ako napríklad cenu za kliknutie, aby ste mohli osloviť viac zákazníkov za menej peňazí. Tento model poskytuje prehľad o tom, koľko vaša firma platí za to, že niekto klikne na vašu reklamu.

Kde sa používa CPC?

Model CPC sa bežne používa v reklame vo vyhľadávačoch, v grafickej reklame a reklame na sociálnych sieťach, pričom firmy platia len vtedy, keď sa klikne na ich reklamu.

Od čoho závisí CPC?

CPC sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú napríklad konkurenčné prostredie, zacielenie reklamy alebo kvalita reklamy

Ako vypočítať cenu za kliknutie (CPC)?

Ak chcete vypočítať cenu za kliknutie, vydeľte celkovú cenu reklamy počtom získaných kliknutí.

Príklad

Ak napríklad vaša kampaň minula 500 € za deň a získali ste 100 kliknutí, vypočítaná cena za kliknutie by bola 5 €.