Definícia

Natívna reklama je reklama, ktorá je zakomponovaná vo svojom prirodzenom prostredí. Nesnaží sa ničím vyrušiť, práve naopak, pôsobí prirodzene. Formátovo, obsahovo aj vizuálne splýva s platformou, na ktorej je umiestnená.

Popis

Pojem natívna reklama sa začal v marketingu skloňovať čoraz častejšie. Jedným z dôvodov je tzv. bannerová slepota, v rámci ktorej zámerne ignorujeme a prehliadame okolité reklamné zdelenia. Riešením je práve natívna reklama. Od klasickej reklamy sa odlišuje tým, že nevyrušuje, nie je taká invazívna a na publikum dokonca pôsobí dôveryhodnejšie.

Natívna reklama je neoddeliteľnou súčasťou content marketingu. Základom je tvoriť kvalitný obsah, písať o tom, čo cieľové publikum zaujíma a dávať obsahu príbeh.

Medzi základné druhy natívnej reklamy patrí:

  • reklama vo feede – ide najmä o PR články, videá, sponzorované príspevky na sociálnych sieťach, ktoré svojím obsahom zapadajú do danej platformy,
  • platená reklama vo vyhľadávaní (PPC) – formou aj obsahom zapadá do prostredia vyhľadávača,
  • odporúčacie widgety – tie sa nachádzajú pri článkoch a nadväzujú na daný obsah,
  • klasické reklamné formáty – v tomto prípade ide napr. o klasické bannery, ktoré sa nachádzajú na tematicky príbuzných weboch.

Ak vás téma natívnej reklamy viac zaujíma, prečítajte si sériu článkov od Juraja Saska, v ktorej sa natívnej reklame podrobne venuje: