Obrázok pre SEOHlavným cielom umiestňovania obrázkov na webových stránkach je hlavne grafické spestrenie textu či zvýraznenie dôležitej informácie. Obrázky však hrajú dôležitú úlohu aj z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače.

Veľa webmastrov silu obrázkov na webe podceňuje a treba povedať, že neprávom. Napríklad na základe prieskumu medzi 72 SEO expertami sa zistilo, že ALT atribút obrázkov obsahujúci kľúčové slová je niekde v strede rebríčka faktorov vplývajúcich na SEO. Priradili mu síce minimálnu dôležitosť, ale ukážeme si priamo na konkrétnom prípade, že aj jeho používanie dokáže priniesť zopár návštev navyše.

V Google Analytics sme si nastavili pokročilé segmentovanie tak,  aby sme si vedeli porovnať pomer celkových návštev webu za posledný mesiac  s návštevami z Google images. A práve pri vyhľadávaní obrázkov používa Google na zoraďovanie výsledkov okrem iného aj ALT atribút. Takto potom vyzerá dashboard náhodného webu:

Google analytics- ALT atribút pri obrázkoch

Oranžová čiara je segment nastavený pre návštevy z Google images a ako vidíme, z celkového počtu 3609 návštev bolo 106 práve z tohoto zdroja. Nie je to síce veľké číslo a v percentuálnom porovnaní to tvorí len niečo menej ako 3% z celkovej návštevnosti, ale pri weboch z oveľa väčšou mesačnou návštevnosťou aj 3% tvoria celkom slušné číslo. Nehovoriach o tom, že tieto návštevy máte tak povediac zadarmo, respektíve Vám k tomu stačí väčšinou iba správne pomenovanie obrázka a priradenie prislúchajúceho popisku- ALT atribútu.

Aj ostatné štatistiky síce hovoria mierne v neprospech prístupov z Google images (počet stránok na návštevníka, čas strávený na webe či bounce rate), ale znovu treba zopakovať, že správne používanie obrázkov na weboch môže iba prispieť ku kvalite stránok a v neposlednom rade aj priviesť zopár návštevníkov z vyhľadávačov navyše, tak prečo to nevyužiť..