Titulok obrázka

Titulok obrázka je veľmi diskutabilný prvok a existuje na neho veľa názorov. Atribút title nám dáva po nabehnutí myši na obrázok

dodatočné informácie o obrázku v podobe bubliny. Tento atribút by mal byť krátky a výstižný, najlepšie s použitím kľúčového slova.

V zdrojovom kóde stránky titulok vyzerá nasledovne:

<img src=“obrazok1.jpg“ title=“Titulok obrazka“ alt=“Alternativny text“ />

 Názov priečinka

Názov priečinka môže rovnako pomôcť pri optimalizácii obrázkov. Veľmi často sú všetky obrázky webu uložené v jednom priečinku s názvom „IMG“ alebo „FOTO“. V prípade, že máte viacero obrázkov s rovnakou témou, je pre vás vhodnejšie vytvoriť podpriečinok s názvom ktorý súvisí s témou obrázkov.

Napr:

<img src=“http://www.zoo.sk/obrazky/obrazok1.jpg“  alt=“Medveď hnedý“ />

<img src=“http://www.zoo.sk/obrazky/obrazok2.jpg“  alt=“Medveď grizly“ />

 V porovnaní s

<img src=“http://www.zoo.sk/medved/medved-hnedy.jpg“ alt=“ Medveď hnedý “ />

<img src=“http://www.zoo.sk/medved/medved-grizly.jpg“ alt=“ Medveď grizly “ />

Google vyhladavanie obrazkov

Veľkosť obrázka

Podľa niektorých odborníkov preferuje Google  väčšie obrázky pred menšími s menším rozlíšením. Dodržiavajte však rozumnú veľkosť. Nevkladajte na bežné stránky 100 MB fotografie alebo obrázky s rozlíšením 4 992 x 3 328  . Takýto obrázok sa bude načítaval príliš dlho , čo môže prispieť k odchodu návštevníka s vašej stránky.