Pri SEO optimalizácii web stránok sa často zabúda na jednu dôležitú činnosť, ktorou je optimalizácia obrázkov . Správne pomenovaný a popísaný obrázok vám môže priviesť opäť o niečo viac návštevníkov.

Obrázky sú často dôležitou súčasťou webových stránok a dnes je už  nemožné nájsť web stránku bez obrázkov, alebo fotiek. Avšak len málo z nich tieto obrázky aj skutočne optimalizuje. Obrázky sú dôležitou súčasťou webových stránok, preto ich vyhľadávač  logicky zaraduje medzi faktory ovplyvňujúce výsledky vyhľadávania. Ďalej si treba uvedomiť, že vyhľadávače nevedia čítať čo je na obrázku skutočne zobrazené. Preto treba pri pridávaní obrázkov na váš web myslieť na niekoľko zásad.

Pridanie alt popisu pre obrazok

Kľúčové slová:
Nezabudnite na kľúčové slová a zlaďte titulok, alt text a názov obrázka s titulkom stránky, URL adresou ,ale aj samotným obsahom

Názov obrázka:
Názov obrázka je dôležitou súčasťou optimalizácie pre vyhľadávače. Mal byť čo najpresnejšie vystihovať čo je na obrázku zobrazené. Názvy typu DC1234.jpg, img1.jpg a podobné nemajú žiadny výsledný efekt. Viete si podľa tohto názvu predstaviť, čo sa na obrázku nachádza? Nie! Vyhľadávače to taktiež nerozoznajú. Nazvite obrázok podľa toho, čo sa na ňom nachádza a zároveň nezabudnite šikovne použiť aj vaše kľúčové slová.

Alt atribút
Alternatívny text môžete doplniť k akémukoľvek obrázku na svojich stránkach. Tento popis potom pomôže vyhľadávačom zistiť, čo je na obrázku zobrazené. Text použitý v alt tagu by mal byť ekvivalentom a opisovať tie isté informácie, ktoré sú graficky zobrazené na obrázku.

Vďaka alternatívnemu popisu dokáže vyhľadávač zahrnúť do obsahu stránok aj obrázok, tým spresniť relevantnosť celej stránky a pridať do rovnice pre výpočet pozícií na kľúčové slová ďalší faktor, ktorý na váš web bude mať pozitívny dopad. Teraz už vyhľadávač vie, že na vašom webe nájde nielen zaujímavé informácie, ale tie sú navyše podložené aj relevantnými fotografiami.

Alt tag zároveň slúži ľuďom, ktorí sú zrakovo postihnutý, farboslepí alebo len majú vypnuté zobrazovanie obrázkov v prehliadači. Alt text sa zobrazí aj v prípade, kedy sa obrázok z akéhokoľvek dôvodu nemôže stiahnuť do vášho prehliadača.
Alt tag v zdrojovom kóde stránky:

<img src=“ http://www.domena.sk/nazov-priecinku/nazov-obrazku.jpg“ alt=“alternativny text“ />

Snažte sa opäť šikovne použiť kľúčové slová.

V ďalšej časti sa budeme venovať titulkom obrázku, rozmerom a názvu priečinku v ktorom je obrázok uložený