Definícia

TrueView for Action je formát reklamy na YouTube, ktorý bol špeciálne navrhnutý na podporu konkrétnych akcií zo strany používateľov, ako napríklad nákup produktu, registrácia na webovej stránke alebo sťahovanie aplikácie. Tento typ reklamy je optimalizovaný na dosiahnutie vyššej miery konverzie a je obzvlášť účinný pri cielení na publikum, ktoré je už v nejakom štádiu rozhodovacieho procesu.

Popis

  • Cieľová akcia: TrueView for Action reklamy sú navrhnuté tak, aby motivovali používateľa k podniknutiu konkrétnej akcie, ako je napríklad nákup produktu alebo registrácia.
  • Optimalizácia konverzie: Tento typ formátu je špecificky navrhnutý tak, aby maximalizoval konverzie, čiže premenil záujem používateľov na konkrétne akcie.
  • Cielenie: Reklamy môžu byť cielené na špecifické demografické skupiny, záujmy alebo správanie na YouTube, čo umožňuje dosiahnuť relevantnejšie publikum.
  • Používateľská interakcia: Reklamy zvyčajne obsahujú jasné výzvy k akcii (CTA), ako napríklad tlačidlá alebo odkazy, ktoré smerujú používateľov k želanej akcii.
  • Flexibilita formátu: Môžu byť vytvorené v rôznych formátoch, vrátane krátkych videí, ktoré sa prehrávajú pred, po alebo počas prehrávania cieľového videa na YouTube a zahŕňajú v rámci jednej kampane len kombináciu preskočiteľných reklám.
  • Platba za zobrazenie: Podobne ako iné formáty TrueView, aj za TrueView for Action reklamy platia inzerenti len vtedy, keď si používateľ reklamu pozrie aspoň 30 sekúnd alebo s reklamou interaguje.