Spustiť úspešnú PPC kampaň môže byť oveľa náročnejšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. PPC reklamy by mali byť súčasťou stratégie na zvýšenie návštevnosti webových stránok, zvýšenie predaja alebo, jednoducho, budovania povedomia o značke. No ak nie je vytvorená dostatočne efektívna stratégia zameraná na účinnosť týchto reklám, môže dôjsť k zbytočnému plytvaniu peniazmi a časom inzerenta. 

Kvôli hĺbke vedomostí spojených so všetkým ohľadom pay-per-click reklám, sú tieto reklamy z časti komplikovaná veda a ponecháva veľa priestoru na chyby. S chybou prichádza už spomínané plytvanie rozpočtom bez získania zákazníkov, čo je v rozpore s cieľom získať viac zákazníkov a zarobiť viac peňazí.

Dôležité je preto správne pochopiť, ako PPC reklamy fungujú, vedieť využívať efektívne prístupy, disponovať nadobudnutými praktickými zručnosťami a schopnosťami a vyčleniť z ich nastavenia práve chyby, ktoré ich negatívne ovplyvňujú.

Správne spustené PPC reklamy uľahčujú oslovenie potenciálnych návštevníkov alebo kupujúcich, avšak, aby pracovali efektívne, musia byť dôkladne nastavené a optimalizované.

Pri správe PPC kampaní môže inzerent urobiť veľa chýb a aj ten najmenší krok vedľa môže mať veľký vplyv na výkonnosť vašej reklamy. Rozpoznať tieto chyby vám môže pomôcť efektívnejšie spravovať PPC kampane a nastaviť ich na optimálny výkon.

Nižšie si predstavíme 5 zásadných chýb, ktorým by sa každý inzerent alebo začínajúci PPC špecialista mal vyhnúť.

1. Spustenie PPC kampaní bez cieľa

Veľké množstvo inzerentov alebo PPC špecialistov robí základnú chybu ešte predtým, než vôbec spustí reklamu. Zabudnú si totiž definovať cieľ, teda si zodpovedať otázku, čo chceme danou kampaňou a jej reklamami dosiahnuť. Je veľmi dôležité určiť si, kam sa chceme dostať a následne zvoliť správnu stratégiu nastavovania kampaní, aby sme sa k tomu cieľu čo najefektívnejšie dostali. 

Akonáhle nemáte presnú predstavu o tom, ako má úspech v kampani vyzerať a kam sa chcete dostať, je náročné a neoptimálne spravovať PPC kampane a posudzovať ich výkonnosť.

Aby ste sa ako inzerent vyhli tejto chybe, je dôležité pochopiť a vedieť si prepojiť, ako výkonnosť PPC reklám dokáže podporiť vaše komplexnejšie ciele firmy. Je dôležité brať do úvahy obchodné a marketingové ciele a dať si do spojitosti, akú veľkú rolu pri plnení týchto cieľov hrajú PPC reklamy a ako môžu prispieť k naplneniu týchto ďalších cieľov.

Následne je dôležité byť konkrétny, podrobný a definovať si, ako by to malo vyzerať z hľadiska cieľa dosahovania konverzií, návštev, zobrazení alebo iných, pre váš biznis dôležitých, metrík. Takýmto podrobnejším definovaním získate jasnú predstavu o tom, ako má vyzerať úspešná reklama pre vašu firmu a čo je potrebné spraviť, aby ste sa tam dostali. 

2. Nedostatočná súvislosť komunikácie v reklamách 

Opakujúcou sa chybou je nesúvislosť komunikácie danej reklamy alebo poslanie, ktoré chcete danou reklamou priniesť. Inými slovami, reklama obsahuje určitú správu alebo propagáciu, no keď sa návštevník preklikne z reklamy na vstupnú stránku a nenájde na nej informácie, aké boli komunikované v reklame, vzniká chaos.

Takéto chyby vedú k zmätku, potenciálneho zákazníka odradia a vedie to z jeho strany k opusteniu stránky namiesto toho, aby vykonal konverziu, a to buď nákup, alebo napr. vyplnenie formulára.

S touto chybou súvisí nielen nerelevantnosť obsahu vstupnej stránky v spojení s reklamou, ale aj rýchlosť načítania stránky napríklad pre mobilné zariadenia. Ak načítanie vstupnej stránky trvá neprimerane dlho, tak to návštevníka odradí a zvýši sa tak miera odchodov.

Je potrebné, aby každá kampaň ukazovala na jedinečnú vstupnú stránku, kde je obsah v súlade s reklamou, na ktorú potenciálni zákazníci klikajú. To vedie k ich zapojeniu a zvýšeniu záujmu ostať na danej stránke dlhšie. 

Ešte je dôležité podotknúť, aby sa pri písaní textu reklamy každý inzerent uistil, že sa text presne zhoduje s textom na vstupnej stránke, na ktorú daná reklama odkazuje. Zmätočné komunikovanie správ v reklame môže poviesť opäť k opusteniu stránky.

3. Neoptimalizovanie kampaní 

PPC reklamy nie sú typom reklamy založenej na stratégii „nastaviť a zabudnúť“. Na rozdiel od statickej reklamy, ako sú napríklad billboardy, plagáty, prospekty alebo, jednoducho, všeobecne tlačené reklamy, je potrebné sa o online reklamné kampane pravidelne starať, spravovať, upravovať a optimalizovať ich tak, aby sa naplnilo ich poslanie a viedlo k čo najefektívnejším výsledkom.

Treba mať na zreteli, že vždy existujú optimalizácie a zmeny, ktoré keď správne vykonáte, určite povedú k zlepšeniu výkonnosti kampane. Ide napríklad o zmeny, ako:

  • kontrola kľúčových slov, na ktoré sa vaša reklama zobrazuje,
  • testovanie nových reklám v podobe obmieňania reklamných textov alebo reklamnej grafiky a v neposlednom rade,
  • skúšanie rôznych stratégií ponúkania cien.

To je len niekoľko vecí, ktoré by ste mali robiť na pravidelnej báze. Uistite sa, že pravidelne kontrolujete výkonnosť a rozpočty svojej kampane a upravujete ju na základe výsledkov.

Menej je niekedy viac

Avšak opakom, čo je tiež v určitej miere chybou, je robiť toho príliš veľa. To sa týka napríklad kľúčových slov. Ak chcete získať potenciálnych zákazníkov iba pre konkrétnu časť vašich ponúkaných produktov alebo služieb, zamerajte kľúčové slová len na túto časť svojho portfólia. Nie je optimálne použiť každý jeden typ kľúčového slova, ktoré by niekto hľadal, alebo každý jeden aspekt týkajúci sa vášho podnikania. 

Niekedy pri PPC reklamách platí, že menej je viac. Je efektívnejšie mať menšiu skupinu relevantných kľúčových slov, než stovky kľúčových slov, z ktorých získava návštevnosť a konverzie len malý zlomok.

Pri obmedzenom rozpočte sa odporúčame zamerať iba na tie kľúčové slová, ktoré majú nákupný zámer a nie na výrazy informačného či navigačného typu, ktoré nespadajú do nákupných úmyslov, ale používatelia ich hľadajú s cieľom získať informácie a nie nakúpiť.

4. Nesprávne používanie typov zhody kľúčových slov

Google Ads ponúka využívanie troch rôznych typov zhody pre kľúčové slová. Najefektívnejšie bude vysvetliť to na príklade – zoberme si kľúčové slovo „pánske športové kraťasy“. 

Voľná zhoda

Pri voľnej zhode sa zobrazí reklama pre širokú škálu kľúčových slov, ktoré sa voľne zhodujú so zadaným kľúčovým slovom. V tomto prípade by to bolo „pánske šortky na šport“. Google Ads na základe algoritmu automaticky spustí reklamy v prípade, že výraz, ktorý sme zadali do vyhľadávania, obsahuje akékoľvek preklepy, modifikácie, synonymá, formy jednotného aj množného čísla alebo rôznym iným spôsobom podobné výrazy zadaným kľúčovým slovám. 

Frázová zhoda

Frázová zhoda zobrazí vašu reklamu na rôzne frázy, ktoré v sebe zahŕňajú kľúčové slovo „pánske športové kraťasy“ a slová, ktoré ju obklopujú. Napríklad „pánske športové kraťasy bežecké“. Frázová zhoda cieli presnejšie ako voľná zhoda. Prostredníctvom tohto typu zhody sa reklama zobrazí používateľom, ktorí hľadajú presné kľúčové slovo s ďalšími slovami buď pred ním, alebo za ním. 

Presná zhoda

Pri presnej zhode sa reklama zobrazí iba vtedy, ak používateľ zadá do Google vyhľadávania exaktný výraz, a to „pánske športové kraťasy“. Tento typ zhody je menej flexibilný ako frázová zhoda, no poskytuje najväčšiu kontrolu spomedzi všetkých typov zhody nad tým, komu sa zobrazí vaša reklama. Avšak získava menej vyhľadávaní ako voľná alebo frázová zhoda.

Ktorý typ zhody je najlepší?

Keby sme mali vo všeobecnosti zhodnotiť, ktorý typ zhody je najlepší, bolo by to z časti nerelevantné, pretože každý typ je jedinečný a má svoje konkrétne využitie.

Voľnú zhodu je vhodné použiť na oslovenie širšieho publika, a teda zvýšenie návštevnosti na stránke a zase naopak, presná zhoda reprezentuje konkrétnejšiu a kvalifikovanú návštevnosť, ktorá vám vie zabezpečiť požadované konverzie.

Frázová zhoda predstavuje určité equilibrium medzi presnou a voľnou zhodou, pretože nesie v sebe vlastnosti oboch typov zhody a môže byť rovnako užitočná ako ostatné možnosti v závislosti od zvolených cieľov kampane.

Pri nesprávnom definovaní cieľov a voľbe typov zhody kľúčových slov môžete minúť veľa peňazí kvôli neadekvátnemu zacieleniu na nesprávnu demografickú skupinu. Toto môže spôsobiť fakt, že napr. nedosiahnete vopred definovanú požadovanú návratnosť investícií.

5. Nepoužívanie rozšírení reklamy vo vyhľadávaní

Medzi, či už začiatočnícke chyby, alebo chyby skúsených PPC špecialistov neodmysliteľne patrí vynechanie rozšírení reklám vo vyhľadávaní, ktoré Google ponúka.

Pridanie rozšírení do reklám vo vyhľadávaní patrí k základným prvkom úvodného  nastavenia kampaní. Bez týchto rozšírení sú reklamy dosť nevýrazné, nudné a konkurenčne menej schopné. Keďže pri úvodnom nastavení reklamy Google vyžaduje len zopár nadpisov, popisov a kľúčových slov, tieto rozšírenia sa často dostávajú na druhú koľaj. Stáva sa to najmä začiatočníkom, ktorý sa dostanú do pasce, keď si myslia, že už majú všetko potrebné nastavené.

Tieto rozšírenia si inzerenti volia na základe typu predmetu podnikania, a teda produktov alebo služieb, ktoré ponúkajú alebo typu reklamy, ktoré prevádzkujú. Existuje niekoľko typov rozšírení, no medzi tie hlavné určite patria:

  • rozšírenia o odkazy na podstránky,
  • rozšírenia o popisy,
  • rozšírenia o štruktúrované úryvky,
  • rozšírenia o volanie,
  • rozšírenia o adresu.

Rozšírenia reklamy neslúžia len na zveľadenie vašej reklamy a vyplneniu viac miesta na obrazovke, ale aj na efektívne odkomunikovanie vašich výhod, predností alebo rovno aj konkrétnych služieb a produktov, ktoré ponúkate.

Taktiež potenciálnemu zákazníkovi poskytujú možnosť dozvedieť sa v kratšom čase viac o vašej firme, ako aj jedným kliknutím vás kontaktovať, a teda plnia aj praktickú funkciu. Týmto všetkým zvyšujú interakciu a mieru prekliknutia používateľov. 

Berúc do úvahy, že tieto rozšírenia možno bezplatne pridať do akejkoľvek reklamy, každý, kto ich nepoužíva, robí veľkú PPC chybu.

 

PPC predstavuje jedinečný kanál, prostredníctvom ktorého získavate ako inzerent možnosť osloviť ľudí práve vo chvíli, keď aktívne vyhľadávajú to, čo práve ponúkate. Je však dôležité vynaložiť finančné prostriedky do plateného marketingu vo vyhľadávaní rozumne, aby ste dosiahli maximálnu návratnosť.

Nastavenie a optimalizovanie PPC reklám vyžaduje určité technické zručnosti a skúsenosti, aby tieto reklamy boli efektívne, splnili stanovené ciele, a teda dosahovali úspech. Niekoľko vyššie spomenutých chýb predstavuje iba určité zrnko piesku na celej púšti chýb, ktoré vznikajú pri nastaveniach PPC reklám. Schopnosť vedieť ich identifikovať a predísť im si vyžaduje určité úsilie, no v konečnom dôsledku to stojí za to.