Už od svojho spustenia, teda v roku 2005, bola služba YouTube mocnou silou pri pretváraní online priemyslu, a čo je najdôležitejšie, celosvetovej kultúry, spájania myšlienok, vytvárania komunít, a teda spájania ľudí na celom svete.

Následne o dva roky neskôr, a teda v roku 2007, YouTube spustil Partnerský program YouTube (YPP), a teda umožnil tvorcom dostávať peniaze za zhliadnutia reklamy počas ich videí. Program bol zlomovým bodom pre platformy sociálnych médií, ktorý tvorcom umožnil zarábať peniaze uverejňovaním kvalitného obsahu a budovaním followerov.

Týmto spájaním ľudí v online priestore sa vytvárajú obrovské možnosti pre firmy, ako propagovať svoje produkty alebo služby a zviditeľniť svoju značku. S viac ako 2 miliardami prihlásených používateľov mesačne vo viac ako 100 krajinách v 80 jazykoch to znamená, že z hľadiska publika je YouTube dokonalým reklamným médiom online pre inzerentov na oslovenie potenciálnych zákazníkov.

YouTube sa považuje za číslo jeden v platformách pre návštevníkov, ktorí hľadajú video obsah, druhý najväčší vyhľadávací nástroj hneď po Google a druhá najpoužívanejšia platforma sociálnych médií po Facebooku, ktorému šliape na päty neustálym pridávaním nových funkcií, ktoré so sebou prinášajú stále viac a viac prvkov špecifických pre sociálne siete.

Cielenie reklamy na YouTube je vhodné pre obrovské množstvo typov odvetví podnikania, bez ohľadu na veľkosť značky. Len v druhej polovici roku 2022 YouTube oznámil, že predaj reklám vzrástol na 29,2 miliardy dolárov.

Typy reklám na YouTube

Pri vytváraní kampane na YouTube, alebo teda video reklamy, je potrebné mať na pamäti, že každý formát reklamy, ktorý je možné na YouTube použiť, slúži na naplnenie iného cieľa.

A preto je veľmi dôležité si na začiatku stanoviť cieľ, aký chceme dosiahnuť, a stratégiu spoločne s cestou, akou sa chceme vydať, aby sme svoje očakávnia naplnili a daný cieľ dosiahli.

Napríklad videoreklamy in-feed vám môžu pomôcť zvýšiť kúpnu úvahu o značke, zatiaľ čo s preskočiteľnými reklamami sa môžete zamerať na konverziu používateľov a zvýšenie predaja daného produktu alebo služby. Keď inzerenti kombinujú ciele alebo používajú viac stratégií, zvyšujú tak šance na návratnosť ich investícií.

Videoreklamy in-feed

Videoreklamy in-feed sa zobrazujú vedľa obsahu, ktorý si pravdepodobne pozrie publikum, ktoré ste si stanovili ako cieľové, a to vo výsledkoch vyhľadávania, na domovskej stránke YouTube alebo ako súvisiaci obsah v sekcii Pozrieť ďalej. Táto reklama sa zobrazuje ako miniatúra obrázka a obsahuje nadpis v sprievode dvoch riadkov textu. Veľkosť a vzhľad sa líšia od zariadenia, na ktorom sa daná reklama zobrazuje. 

Ukážka videoreklám in-feed

Reklama in-feed navádza návštevníka, na rozdiel od iných typov reklamy zobrazujúcich sa automaticky, aby na reklamu klikol a pozrel si dané video. Tento typ formátu reklamy YouTube vám môže pomôcť pri budovaní úvahy o značke poskytovaním informácií o videu online používateľom, ktorí aktívne vyhľadávajú alebo sledujú súvisiaci obsah.

Za tento typ reklamy inzerent platí až vtedy, keď návštevník určitým spôsobom interaguje s videom. Tento údaj sa odráža v metrike cena za zhliadnutie.

Preskočiteľné videoreklamy in-stream

Preskočiteľná videoreklama YouTube sa zobrazuje v prehrávači videa pred hlavným vami spusteným videom, počas neho alebo po ňom. Môže mať dĺžku od 12 sekúnd do 6 minút a diváci majú možnosť preskočiť reklamu po prvých 5-tich sekundách.

Ukážka preskočiteľných videoreklám in-stream
Tieto reklamy je vhodné použiť na zvýšenie konverzií, predaja, návštevnosti webu alebo zvyšovania povedomia o značke. Pri tomto type je dôležité upriamiť pozornosť na prvých 5 sekúnd videa, aby boli pútavé a aby v návštevníkovi, a teda vašom potenciálnom budúcom zákazníkovi, vzbudili záujem a motiváciu buď naďalej sledovať a dopozerať reklamu, alebo sa rovno prekliknúť na vašu stránku.

Pre preskočiteľné video reklamy in-stream je k dispozícii niekoľko spôsobov ponúkania cien pre inzerenta. Ide o CZZ (cena za zhliadnutie), cieľová CZA (cieľová cena za akciu) alebo CPM (cena za tisíc zobrazení).

Nepreskočiteľné videoreklamy in-stream

Nepreskočiteľné videoreklamy sa zobrazujú pred, počas alebo po vami vybranom videu na YouTube. Môžu mať dĺžku až 15 – 20 sekúnd a divák je nútený si tieto reklamy pozrieť celé, kým uvidí vybrané video. 

Ukážka nepreskočiteľných videoreklám in-stream

Tento formát reklamy je vhodné použiť na zvýšenie povedomia o svojej značke a dosahu.

Reklamy v mikrospote (Bumper)

Mikrospoty sú krátke videoreklamy (6 sekúnd alebo dokonca kratšie), ktoré sa môžu zobraziť pred, počas alebo po vybratom videu na YouTube. Ide o nepreskočiteľné reklamy a značky môžu pomocou tohto formátu zapôsobiť na divákov stručnou správou. Tak ako aj pri preskočiteľnej reklame, aj pri tomto type reklamy je dôležité, aby toto krátke video nieslo v sebe posolstvo, ktoré chce daný inzerent svojmu publiku odovzdať, a to veľmi efektívne, pútavo a spôsobom, aby vzbudilo v návštevníkovi záujem.

Ukážka reklám v mikrospote (bumpery)

Bannerové reklamy

Taktiež je možné zobrazovať reklamy zo svojej kampane v Obsahovej sieti na YouTube ako obsahové reklamy. Tieto reklamy sa zobrazujú ako klikateľný obrázok alebo animácia v pravom stĺpci nad súvisiacimi videami. Svoje reklamy YouTube in-display môžete nastaviť tak, aby sa zobrazovali s konkrétnymi videami, na určitých kanáloch alebo na celej službe YouTube.

Ukážka banneroých reklám

Avšak, tieto reklamy je možné vidieť iba na desktopoch a ak sa diváci rozhodnú prepnúť video na celú obrazovku, reklama sa nebude zobrazovať. Miesto s bannerovými reklamami (priamo nad navrhovanými videami) je však priamo stanovené a reklama neprekáža divákovi v pôžitku z videa.

Sponzorované karty

Tento typ reklamy zobrazuje obsah, ktorý je relevantný pre hlavné video, ako sú napríklad ponúkané produkty vo videu. Podobajú sa prekrývajúcim reklamám, no na obrazovke sa zobrazujú iba na niekoľko sekúnd. Ak sa potom chcú diváci dozvedieť viac, môžu kliknúť na ikonu v pravom hornom rohu videa.

Ukážka sponzorovaných kariet

Tieto klikateľné bannery sú efektívnym spôsobom, ako inzerovať svoje produkty alebo služby v rámci jedného z vašich vlastných videí na YouTube, no nie sú tou najlepšou voľbou, ak chcete spustiť reklamy na celej platforme, pretože predstavujú konkrétny typ reklamy na produkt/službu, ktorý je vhodný len pre určité videá, kde sa propagujú práve tieto rôzne produkty alebo služby.

Či už predávate konkrétne produkty, poskytujete služby alebo jednoducho chcete zvýšiť povedomie o vašej značke, verím, že toto zhrnutie aktuálnych videoreklám na YouTube, ktoré je možné použiť vo vašich kampaniach, bolo pre vás prínosné a každý si z nich dokáže vybrať práve ten typ reklamy, ktorý je pre jeho podnikanie efektívny a dokáže mu priniesť požadované výsledky.