V dnešnej dobe neslúži Facebook len na komunikáciu, nadväzovanie priateľstiev a zdieľanie fotografií a videí. Tento kanál sa stal dôležitým aj pri online marketingu. Pozrime sa na to, ako túto sociálnu sieť využiť na inzerciu.

Prečo používať Business Manager?

Facebook a Instagram patria medzi obľúbené marketingové kanály, a aj my v nich odporúčame používať rôzne podoby reklamy.

Pre najúčinnejšie inzerovanie je tu nástroj Business Manager. Prináša množstvo výhod a práca s reklamami je profesionálnejšia. Facebook a Instagram majú prepojenú reklamnú sieť, a vďaka Business Manageru môžeme spravovať všetky svoje stránky, reklamné účty a produktové katalógy v týchto kanáloch na jednom mieste. 

Nižšie si povieme o všetkých výhodách, cieľoch, umiestneniach a formátoch reklamy vytvorenej v Business Manageri.

Dôležitý je cieľ

Pri tvorbe kampane v Business Manageri je najdôležitejšie zamyslieť sa, aký máme marketingový cieľ a čo chceme kampaňou dosiahnuť. Business Manager nám ponúka 3 kategórie cieľov – povedomie o značke, zvažovanie a konverzia. Jednotlivé ciele ponúkajú rozdelenie na ešte presnejší účel kampane.

Povedomie o značke

Ak sa chceme zamerať na ľudí, ktorí ešte našu firmu alebo značku nepoznajú, vyberieme si kampaň s cieľom Povedomie o značke. Zameriame sa teda na ľudí, ktorí môžu mať záujem o našu službu alebo produkt, u ktorých je teda väčšia pravdepodobnosť, že konvertujú a zapamätajú si nás. Reklamy sa budú zobrazovať ľuďom, ktorí majú až o 60 % lepšie výsledky v zapamätateľnosti značky.

Na rozdiel od kampane s cieľom Povedomie o značke, sa kampaň s cieľom Dosah nezameriava primárne na ľudí, ktorí si značku zapamätajú, ale na čo najširšiu skupinu ľudí pri čo najnižšej cene za tisíc zobrazení. Vrátane tzv. „Clicky user“, teda používateľov, ktorí klikajú, sharujú a komentujú, ale nekonvertujú, a zväčša si ani nepamätajú, s akou značkou interagovali. Tento typ kampane zväčša využívame hlavne v upper funneli na budovanie povedomia o značke a brand buildingu.

Zvažovanie

Typ kampane s cieľom Návštevnosť využívame vtedy, keď nemáme dostatok dát na kampane s cieľom konverzia. Vieme nasmerovať používateľov Facebooku na akýkoľvek cieľ, ktorý chceme propagovať. Napríklad na stránku nášho webu, aplikáciu či príspevok v blogu. Touto kampaňou chceme dosiahnuť čo najnižšie CPC a čo najvyššie CTR.

Ak je naším cieľom osloviť používateľov, u ktorých je pravdepodobnosť, že ich zaujme náš príspevok, zvolíme kampaň Interakcia. Cieľom je interakcia s príspevkom, komentáre, lajknutie alebo interakcia s našou udalosťou na Facebooku za čo najnižšiu cenu. Kampaň interakcia je vhodná vtedy, keď aktívne pracujeme so social a budujeme sociálne siete. V rámci social robíme aj boosting a zobrazujeme reklamy ľudom, ktorí nemajú lajknutú našu stránku.

Ak chceme propagovať svoju mobilnú aplikáciu, máme na výber kampaň, ktorej cieľom je Inštalácia aplikácie. Pomocou reklám v tejto kampani nasmerujeme ľudí do obchodu, kde si môžu aplikáciu stiahnuť.

Efektívny formát kampane, s ktorým môžeme tiež pracovať, je Video kampaň. Je teda logické, že základom tejto kampane je video, ktoré by však nemalo byť príliš dlhé. Taktiež by sme sa nemali spoliehať na zvuk. Facebook totiž disponuje možnosťou vypnutia zvuku vo videách, a to spôsobuje, že väčšina používateľov pozerá videá bez zvuku. Ideálne je teda riešenie, ak video dáva zmysel aj bez zvuku, obsahuje napr. titulky.

Typ kampane s cieľom Generovania potenciálnych zákazníkov používame zväčša pri remarketingu, čiže pri používateľoch, ktorí už boli na webe a vedia, aké služby alebo produkty ponúkame. Je to jediná kampaň, ktorá umožňuje pridávať formuláre do reklám. V týchto formulároch si môžeme vyžiadať meno, e-mail a ďalšie relevantné informácie od používateľov, ktorí klikli na reklamu. Všetky odoslané formuláre si nájdeme v Business Manageri v Lead Centre.

Ak chceme zobrazovať reklamy, vďaka ktorým sa spojíme s používateľmi, vyberieme si kampaň Správy. Komunikujeme s používateľmi prostredníctvom Messengeru, Instagramu alebo WhatsAppu. Pomocou tejto kampane získavame dobrú príležitosť oznámiť potencionálnym zákazníkom ďalšie informácie o našich produktoch a službách. Odpovedáme na otázky a pripomienky, komunikujeme s potenciálnymi alebo existujúcimi zákazníkmi. 

Konverzia

Pri vytváraní kampane Konverzia je cieľ jasný, povzbudenie potenciálnych zákazníkov, aby urobili určitú akciu, ktorá je pre nás hodnotná. Akcia môže byť napríklad objednanie služby, návšteva stránky, nákup, telefonát a pod.

Pre e-shopy a spoločnosti, ktoré ponúkajú väčšie množstvo produktov alebo služieb, využívame kampane s názvom Produktové kampane. V tomto type reklám využívame produktový katalóg, ktorý obsahuje informácie o produktoch a službách, ktoré chceme inzerovať. Vďaka Facebook Pixelu vieme spätne cieliť na používateľov a zobrazovať im produkty, ktoré si prezerali. Taktiež vieme cieliť aj na používateľov, ktorí na našom webe nikdy neboli.

V prípade, že máme kamenný obchod alebo prevádzku a chceme zvýšiť jej návštevnosť, zvolíme kampaň Návštevnosť obchodu. Cielime na ľudí, ktorí sa nachádzajú v blízkom okolí našej prevádzky.

Umiestnenie reklamy

Marketingový cieľ máme premyslený, kampaň zvolenú, na rade je teda nemenej dôležitý výber – umiestnenie našej reklamy. Reklamy môžeme umiestniť na niekoľkých miestach na Facebooku, v Instagrame, Messengeri a Audience Network. Každá z týchto platforiem umožňuje detailnejšie možnosti umiestnenia reklamy. Môžeme si nakombinovať ľubovoľný počet umiestnení.

Facebook

Najviac možností na umiestnenie reklamy je na Facebooku. Reklamy môžeme zobrazovať napríklad na nástenke používateľov. Ďalšími umiestneniami sú Marketplace, videokanál, Stories, Reels a reklama vo výsledkoch vyhľadávania. Taktiež môžeme umiestniť reklamu pred video, v priebehu videa alebo po jeho skončení. Pre používateľov, ktorí sú prihlásení na desktope, je na výber zobrazenie reklamy v pravom stĺpci.

Instagram

Na Instagrame máme možnosť zobrazovať reklamy v krátkych videách Reels či v novinkách. Sú to vlastne umiestnenia, ktoré vyzerajú ako štandardné príspevky. Ďalšia možnosť je zobrazovať reklamy v Stories, ktoré sú verejne viditeľné. Ľudia ich teda môžu vidieť, aj keď nie sú vašimi sledovateľmi.

Messenger

Na zobrazenie reklamy v Messengeri máme 2 možnosti. Buď zobrazujeme reklamy medzi konverzáciami, alebo medzi organickými príbehmi, podobne ako tie, ktoré sa používajú na Facebooku a Instagrame.

Audience Network

Najmenej využívaným umiestnením je Audience Network. Reklama sa zobrazuje na rôznych web stránkach, v mobilných hrách a iných aplikáciách tretích strán. U tohto umiestnenia je vysoko pravdepodobné, že naša reklama nesúvisí s obsahom, v ktorom sa zobrazila, tým pádom sú naše náklady vysoké a neefektívne. Toto umiestnenie preto používať neodporúčame.

Reklamné formáty

Posledným krokom pri tvorbe reklamy je voľba formátu. Odporúčame využívať vizuálne atraktívne obrázky alebo videá s vysokým rozlíšením. V závislosti od toho, čo ponúkame, by mala kreatíva obsahovať výzvu na akciu alebo krátky text. Je dôležité dodržiavať určité pravidlá Business Managera a pre jednotlivé umiestnenia reklamy využívať správne formáty bannerov. Poznáme 3 základné formáty – Single Image, Stories, Carousel.

Single Image

Pre Single Image môžeme použiť obrázok štvorcového rozmeru s rozlíšením 1080 x 1080 pixelov. Taktiež môžeme v tomto formáte reklamy použiť video s rovnakým rozlíšením 1080 x 1080 pixelov s pomerom strán  9:16 alebo 16:9. Dĺžka trvania videa je od 1 sekundy do 240 minút.

Textové odporúčania formátu Single Image pre Facebook sú: 

  • Primárny text: 125 znakov
  • Nadpis: 27 znakov
  • Popis: 27 znakov

Stories

Pre Stories je nutné používať rozmer obrázka s rozlíšením 1080 x 1920 pixelov. Keďže sa tento formát zobrazuje v Stories a používatelia si ich prezerajú veľmi rýchlo, je potrebné dbať na to, aby sme obrázkom zaujali pozornosť používateľov.

Textové odporúčania formátu Stories pre Facebook sú:

  • Primárny text: 125 znakov
  • Nadpis: 40 znakov

Carousel

Je vlastne posuvná reklama, ktorá zobrazuje od 2 do 10 obrázkov alebo videí, pričom každý môže mať svoj vlastný odkaz na web. Rozlíšenie kreatívy je rovnaké ako pri Single Image 1080 x 1080 pixelov.

Textové odporúčania formátu Carousel pre Facebook sú:

  • Primárny text: 125 znakov
  • Nadpis: 32 znakov
  • Popis: 18 znakov

Reels

Pokiaľ potrebujeme predstaviť konkrétny produkt, ktorý práve uvádzame na trh, alebo prezentovať našu firmu, Reels je pre nás skvelá možnosť. Naše reklamy sa zobrazujú v organickom obsahu videí Reels na Facebooku a Instagrame. Pridať môžeme video s maximálnou dĺžkou 60 sekúnd, ktoré sa zobrazuje vo vertikálnom formáte na celú obrazovku.

Určite odporúčame pridať do videoreklamy rôzne zaujímavé efekty a hudbu. Pokiaľ zvolíme známu pesničku a ľudia ju budú vyhľadávať, máme väčšiu pravdepodobnosť, že sa zobrazí aj naše video.

V tomto kanáli je najlepšie odprezentovať náš produkt alebo firmu zábavnou formou s využitím aktuálnych trendov vo videách Reels. Pokiaľ však ponúkate produkty alebo služby, pri ktorých je potrebné pôsobiť seriózne, túto formu prezentácie neodporúčame.

K videu môžeme pridať popis, ktorý nesmie presiahnuť 72 znakov. Odporúčame komunikovať informácie priamo vo videu a k videu pridať stručný popis, keďže pri videách Reels čítajú používatelia popisy len minimálne.