V priebehu roku 2023 došlo k evolúcii v oblasti výkonnostných kampaní. Google oznámil niekoľko kľúčových funkcií pre Performance Max kampane, ktoré prinášajú inovatívny prístup k optimalizácii a dosahovaniu maximálnych výsledkov. V tomto článku sa pozrieme na novinky, ktoré vám umožnia efektívnejšie využívať výhody Performance Max kampaní.

Experimenty

Google priniesol informácie o nových možnostiach realizovať experimenty v rámci Performance Max kampaní. Táto funkcia ponúka marketérom jedinečnú príležitosť testovať a optimalizovať svoju kampaň pomocou experimentov, čo umožňuje ešte precíznejšie nastavenia a zlepšenie výkonnosti.

Nastavenie vylučovania kľúčových slov a značiek

Google umožnil jednoduchšie nastavenie vylučujúcich kľúčových slov, tém a vylúčení umiestnení prostredníctvom Formulára na úpravu kampane maximálnej výkonnosti pre žiadosť o úpravu maximálnej výkonnosti kampane, ktorý odosielate tímu Google.

Vylučovanie kľúčových slov na úrovni účtu

Táto úroveň vylučovania platí pre všetky kampane, ktoré zobrazujú reklamy v rámci vyhľadávacej siete a nákupov, teda aj kampane Performance Max.

Vylučovanie kľúčových slov na úrovni účtu

Vylučovanie kľúčových slov na úrovni účtu

Vylučovanie značiek na úrovni kampane

Performance Max poskytuje ďalšiu úroveň kontroly, zabezpečujúc, že vaše kampane nezobrazujú reklamy v inventári vyhľadávania a nákupov pri dopytoch obsahujúcich určité značky, ktorým sa chcete vyhnúť.

Zoznamy stránok

Rovnako ako pri DSA kampaniach, je možné využívať zoznamy stránok aj v Performance Max, čo predstavuje nový rozmer cielenia.

Tvorba videí

Nástroj na tvorbu videí priamo v nastavení vytvárania maximálne výkonnej kampane. Predtým bol tento nástroj dostupný iba v knižnici podkladov.

Pokročilé reporty

Google oznámil, že budeme mať prístup k pokročilým reportom skupín podkladov, ktoré nám umožnia sledovať konverzie, hodnotu konverzií, ceny a ďalšie relevantné metriky na úrovni skupiny podkladov.

Ďalšie vylepšenia a aktualizácie

Automatické vytváranie podkladov

Rozšírenie cieľovej URL v nastaveniach PMAX už nie je dostupné a dostalo nový formát v podobe Automatického vytvárania podkladov.

Teraz máme možnosť rozhodnúť sa, či túto funkciu využijeme len na generovanie textových podkladov reklamy, alebo ju aktivujeme aj pre cieľové stránky. Aktiváciu môžeme vykonať len pre prvú možnosť alebo súčasne pre obe. Samostatná aktivácia funkcie rozšírenia cieľovej URL už nie je možná.

Vylepšené štatistiky signálov publika

Google rozšíril dostupné štatistiky o publikách, zahŕňajúc údaje o percentuálnom podiele konverzií a indexu založenom na konverziách.

Vylepšené štatistiky signálov publika

Vylepšené štatistiky signálov publika

Možnosť použiť návštevy obchodu ako cieľ kampane

Nová pridaná možnosť cielenia na návštevnosť obchodu prináša dodatočné možnosti vytvárania kampaní podľa konkrétnych cieľov. Tak isto tieto kampane novo zobrazujú reklamy aj v rámci YouTube Shorts.

Témy vyhľadávania (Search themes)

V tejto inovatívnej sekcii môžeme špecifikovať kľúčové slová spojené s inzerovanými produktmi, čo prináša ešte presnejšie cielenie reklám.

Sekcia témy vyhľadávania

Sekcia témy vyhľadávania

Možnosť používať obrázky z produktového feedu

Táto aktualizácia rozširuje umiestnenie reklám, vrátane YouTube Shorts. Predstavuje ďalšiu možnosť rozšírenia dosahu reklamných kampaní.

Plánovač výkonu

Plánovač výkonu dokáže pracovať aj s kampaňami typu Performance Max.

Zobrazenie reportu produktov

V PMAX sa rozšírilo o ďalší pohľad, a to o rozpad produktov z pohľadu typu produktu, kategórie a značky bez toho, aby boli tieto typy používané v skupinách záznamov.

Report produktov z pohľadu kategórií

Report produktov z pohľadu kategórií

Prehľad hľadaných výrazov

V sekcii Štatistiky máme k dispozícií prehľad hľadaných výrazov pri PMAX kampaniach. Pribudli aj nové karty, ktoré poskytujú viac informácií o vyhľadávacích dopytoch. Poskytujú prehľad všetkých kľúčových slov, najvýkonnejších kľúčových slov, populárnych kľúčových slov a slov, po ktorých je najväčší dopyt. Tieto nové karty a prehľady môžeme teoreticky využiť na identifikáciu nových príležitostí, ako je optimalizácia kľúčových slov, rozšírenie vlastných segmentov publík a prípadne na hlbšiu segmentáciu kampaní vo vyhľadávaní.

Prehľad hľadaných výrazov v PMAX kampani

Prehľad hľadaných výrazov v PMAX kampani

Nové štatistiky týkajúce sa využívania rozpočtu

Tieto štatistiky majú pomôcť automaticky odhaliť príležitosti na optimalizáciu rozpočtu a výkonnosti kampaní. Umožnia sledovať výdavky kampaní a odhadnúť náklady spolu s aktuálnou a prognózovanou výkonnosťou konverzií.

Záver

V roku 2023 priniesli Performance Max kampane do sveta digitálneho marketingu množstvo inovácií a noviniek, ktoré posúvajú hranice možností online reklamy. Od možnosti testovať PMAX kampane prostredníctvom experimentov až po zmeny v jednotlivých prehľadoch na úrovni produktov a hľadaných výrazov.

Záverom možno povedať, že Google neustále posilňuje a rozširuje funkcionalitu Performance Max kampaní, čo nám ako marketérom prináša širšie možnosti na dosiahnutie optimálnych výsledkov.