Definícia

Outbound marketing, často označovaný ako interruption-base marketing, môžeme považovať za akýkoľvek proaktívny spôsob oslovovania zákazníkov. Základnou myšlienkou komunikácie je osloviť čo najväčšie množstvo ľudí cez masmédiá, čím očakávame zvýšenie šance na predaj produktov alebo služieb.

Popis

V dnešnej dobe tvorí outbound marketing veľkú časť marketingových rozpočtov pre mnohé podniky. Na tento spôsob komunikácie využívame kanály ako:

 • Televízia
 • Rádio
 • Direct email
 • Cold calling / cold emailing
 • Noviny a tlačové správy
 • Billboardy
 • Bannery a display reklamy
 • Video reklama
 • Pop-upy

Cieľom tejto komunikácie je vytvoriť dostatočne pútavý obsah, ktorý pohltí pozornosť každého spotrebiteľa za účelom predaja. 

Medzi výhody masívneho oslovovania publika môžeme zaradiť najmä:

 • väčšiu podporu pri budovaní povedomia o značke,
 • oslovenie ľudí, ktorí ešte o vašej značke nepočuli,
 • okamžité výsledky najmä u už existujúcich zákazníkov (obdobný spôsob remarketingu),
 • väčšia dôvera pri videní reklamy v televízii ako vo formátoch nových technológií napr. pri online marketingovej kampani.

Nevýhody outbound marketingu:

 • ťažko merateľný výsledok úspešnosti kampane a jeho investície (ROI),
 • vplyv a vytváranie negatívnej asociácie v prípade masívneho oslovovania napr. pri cold callingu (blokovanie, spamové filtre a i.),
 • často vysoká cena za nízky výkon,
 • keďže ide o masívny zásah, nie je možné vytvoriť personalizovaný obsah pre jednotlivé persóny,
 • používateľ je pri sledovaní reklamy „vyrušený“ počas aktivity, ktorú vykonával (napr. reklama počas filmu v TV).

V dôsledku digitálnej transformácie začali spoločnosti na trhu preferovať práve aplikáciu inbound marketingu do ich marketingovej stratégie. Vnímajú to ako efektívny a rentabilný spôsob marketingovej komunikácie. Outbound marketing je označovaný ako opak pre inbound marketing.