Alex Gerbóc

Alex Gerbóc

Head of Marketing

Marketing nie je náhoda. Je to výsledok dôsledného plánovania a následnej aplikácie. V marketingu sa snažím hľadať rovnováhu medzi disciplínou a kreativitou. Pre správne nastavenie je dôležité počúvať potreby zákazníka, strategicky rozmýšľať a častokrát aj predvídať budúcnosť. Dôležitou súčasťou toho všetkého sú vstupné dáta. Aj napriek tomu, že sa to zdá ako alchýmia, technologiám, marketingu a obchodu som naklonený od malička.