Oplatí sa vytvárať si profil na ďalšej sociálnej sieti? A pre koho je táto platforma určená? V článku sa dozviete, čo je to LinkedIn, aké má špecifiká, a kto by si na ňom mal určite vytvoriť profil a začať komunikovať.

Čo je to LinkedIn?

LinkedIn je sociálna sieť určená pre profesionálny a kariérny rast, budovanie vlastnej značky – personal branding, a na budovanie mena firmy a komunikáciu vášho biznisu. Na tejto platforme môžu ľudia vytvoriť profil svojej firme, ale aj vlastný osobný profil.

V profile by ste mali mať fotografiu a uvedené pracovné skúsenosti, vzdelanie, zručnosti, ocenenia či záujmy. Získať môžete odporúčania od iných používateľov, nadviazať nové pracovné spolupráce, ale aj získať novú pracovnú príležitosť.

Okrem toho sa na tejto sieti sústredí množstvo odborníkov z rôznych biznisových segmentov, s ktorými môžete riešiť problematiku alebo sa nimi len inšpirovať.

Pre koho je LinkedIn určený?

LinkedIn je určený pre všetky firmy, najmä tie, ktoré sa zaujímajú o B2B biznis. Okrem firiem je LinkedIn vhodný pre freelancerov, ale aj bežných zamestnancov, ktorí si chcú budovať svoje meno či kariérne rásť.

Samostatnou kategóriou sú HR manažéri, ktorí vedia na tejto sieti oslovovať nových potenciálnych zamestnancov.

Prečítajte si tiež, ako si na LinkedIne založiť firemnú stránku.

V čom je LinkedIn iný?

Hlavný rozdiel medzi LinkedIn a Facebookom je, že LinkedIn je určený pre profesionálny svet, zatiaľ čo Facebook sa primárne zameriava na osobný život, voľný čas a sociálne interakcie. Na LinkedIne sa diskutuje prevažne o pracovných témach a zdieľajú sa informácie, ktoré sú relevantné pre kariéru, podnikanie či osobnostný rast.

 V posledných rokoch sa platforma LinkedIn dostáva do popredia aj na slovenskom trhu a firmy a zamestnanci na tento trend reagujú. Vznikajú nové firemné a osobné profily. V porovnaní s ostatnými sieťami sa charakter komunikácie a marketingová stratégia na LinkedIne odlišuje od stratégie napr. na Facebooku.

Výhody využívania LinkedInu?

Jednou z najväčších výhod je, že LinkedIn umožňuje ľuďom vytvárať a udržiavať profesné kontakty. Taktiež umožňuje používateľom vyhľadávať a nadviazať nové obchodné kontakty, a tým rozlišovať svoje profesné siete od súkromných.

Ďalšou výhodou je, že LinkedIn poskytuje užitočné zdroje pre nájdenie novej práce. Na LinkedIn tiež môžete nájsť vzdelávacie materiály s odbornými radami a tipmi od skúsených odborníkov.

Čo môžem robiť na LinkedIne?

Používatelia môžu publikovať vlastné články, ale aj odkazy na články druhých, tvoriť príspevky, ktoré súvisia s ich odborom, zdieľať svoje myšlienky a prezentovať zručnosti a skúsenosti.

LinkedIn umožňuje aj vytváranie skupín, kde sa môžu ľudia pripojiť a diskutovať o konkrétnych témach. Umožňuje tiež používateľom sledovať svoju konkurenciu – jej aktivity, spôsob komunikácie a tým aj celkovú situáciu v ich segmente.

Príležitosť pre firmy

Pôsobenie firiem na LinkedIne by malo byť dôležitou súčasťou marketingového plánu. Týka sa to nielen komunikácie, ale aj získavania biznisových kontaktov.

Na LinkedIne máte rôzne možnosti, ako propagovať značku, zvýšiť povedomie o produktoch a službách, ako aj na nadviazanie kontaktov s potenciálnymi zákazníkmi a obchodnými partnermi.

LinkedIn ponúka rôzne možnosti na vylepšenie firemného profilu, ako napríklad vytváranie firemných stránok / profilu, ktoré poskytujú informácie o firme, príležitostiach na prácu, produktoch a službách. Firmy môžu tiež používať LinkedIn na hľadanie nových zamestnancov.

Pravidelná komunikácia – newsletter

Okrem množstva výhod a nástrojov ponúka LinkedIn aj pestré možnosti komunikácie. Jednou z nich je odosielanie newslettrov na vytvorenú databázu. Vďaka tomu si udržiavate pravidelný styk so svojimi kontaktmi, budujete si renomé a, v neposlednom rade, získavate príležitosti na obchodnú spoluprácu.

Obľúbený nástroj pre HR

Slovenský LinkedIne sa ešte v malom využíva na hľadanie nových zamestnancov a zamestnankýň. Otvára sa tak pomerne veľký, nepresýtený priestor na inzerovanie ponúk.

Záujem firiem inzerovať pracovné príležitosti je však čoraz väčší a tento trend naberá obdobný smer ako pri západných krajinách. Pri tejto príležitosti je dobré uvedomiť si fakt, že rastúci počet používateľov na slovenskom LinkedIne bude zvyšovať záujem o dopyt po pracovných príležitostiach.

Čo oceňujú ostatní a na čom mi má záležať?

V prvom rade by ste si mali dať záležať na výzore vášho profilu, ktorý by mal byť čo najlepšie vyplnený.

Dôležitá je tiež pravidelná komunikácia v podobe rôznych príspevkov. Veľmi prívetivé je komunikovať obsah s pridanou hodnotou, ktorý reprezentuje vaše výsledky, ale aj možnosť ponúknuť a zdieľať know-how medzi profesionálov.

Odporúčame si tiež dať záležať na relevancii kontaktov.

 

Vzhľadom na to, že LinkedIn je zameraný profesne, môže byť pre niektoré firmy cennejší ako iné sociálne siete, ako je napríklad Facebook alebo Instagram.

Mal by sa preto považovať za dôležitú súčasť marketingového plánu a stratégie rastu rovnako pre firmy, ako aj jednotlivcov.

Prečítajte si tiež ďalšie články o LinkedIne od našich špecialistov:

LinkedIn zavádza 3 nové funkcie pre firemné profily od Jara Urama