Bing Chat predstavuje nový míľnik v oblasti konverzačných technológií. Jeho ohlásenie a spustenie predstavujú významný krok vpred v snahe o dosiahnutie pokročilých a autentických interakcií medzi človekom a strojom. Táto nová platforma vznikla v rámci snahy Microsoftu priniesť do konverzácií ešte väčšiu inteligenciu a prirodzenosť.

Čo je Bing Chat?

Bing Chat je chat bot, ktorý bol oficiálne ohlásený verejnosti vo februári 2023 spoločnosťou Microsoft ako odpoveď na spustenie populárneho chat botu ChatGPT. Táto správa okamžite vzbudila veľký záujem v odborných aj laických kruhoch. Samotný Bing Chat bol spustený pre verejnosť v auguste 2023. Od tohto momentu mohli používatelia začať experimentovať s touto konverzačnou platformou a všetkými jej funkciami, ktoré sú priamo integrované aj vo vyhľadávači Bing.

Ako funguje?

Bing Chat je poháňaný vysoko výkonnou verziou technológie GPT (Generative Pre-trained Transformer) vyvinutou spoločnosťou OpenAI. Táto technológia umožňuje systému porozumieť a generovať ľudsky znejúci text, čo je v konverzáciách s umelou inteligenciou kritickým prvkom.

Bing Chat využíva pokročilé algoritmy strojového učenia a spracovania prirodzeného jazyka. Keď používateľ zadá text do chatovacieho rozhrania, umelej inteligencii sa pomocou týchto algoritmov podarí analyzovať vstup, pochopiť jeho význam a snažiť sa poskytnúť relevantnú odpoveď. Chatboti môžu byť vyškolení na rôzne typy úloh, od odpovedania na otázky až po vykonávanie konkrétnych úkonov, ako je rezervácia hotela alebo objednávka jedla. 

Dalo by sa teda povedať, že Bing Chat je iba alternatíva pre populárnejší ChatGPT. Avšak, pri práci s vyhľadávačom môžeme vidieť viac rozdielov.

Podobne ako ChatGPT, Bing Chat je obmedzený a existujú témy, ku ktorým sa vyjadriť nemôže. Samotný chat sa k tomu vyjadril takto:

Oproti ChatGPT má však nielen funkciu chat bota, avšak môžete ho používať aj pre tvorbu článkov a iných príspevkov. V Bingu tieto funkcie nájdete pod názvom „Vytvoriť“ alebo po anglicky „Compose“ (napravo od ikonky Chat):

Od ChatGPT sa však odlišuje aj obmedzenou dĺžkou konverzácie. V Bing Chate môžete zadať iba 30 otázok, resp. úloh. Následne musíte začať novú konverzáciu.

Okrem vlastných zadaní sa Bing Chat snaží dať návrhy vlastných úloh. Tieto návrhy môžete, ale nemusíte používať. Môžete napísať konkrétne zadania, na ktoré hľadáte odpoveď:

Úlohy, ktoré za vás zvládne Bing Chat

Medzi Bing ChatChatGPT nie je až taký veľký rozdiel v základnej využitelnosti, a teda generovaní textu. Pokiaľ máte už vytvorené prompty pre ChatGPT, môžete ich použiť aj v Bing Chate.

Prečítajte si viac o promptoch a ako funguje ChatGPT.

Bing Search

Okrem Bing Chatu je AI priamo zapracovaná aj vo vyhľadávači, kde okrem výsledkov v SERP-e ponúkne aj priamu odpoveď, resp. názor na zadané vyhľadávanie. Ako príklad si môžeme uviesť nasledovné vyhľadávanie: 

Ukážka Bing Search

Search ponúkne klasické výsledky, avšak jedným preklikom sa dostanete do chatu, ktorý vám automaticky vygeneruje odpoveď:

Ukážka odpovede od Bing Search 

Pri niektorých vyhľadávaniach sa ukáže aj názor/odpoveď od Bingu na boku v SERP-e:

Odpoveď v Bing Search na boku v SERP-e

Search vs Chat

Zaujímavé je aj využitie Bing Chatu na vyhľadávanie. V našom príklade na otázku o kúpe počítača Bing Chat odporučil firmu AGEM Computers. Následne napísal zoznam iných obchodov, medzi ktorými zahrnul aj predajne, ktoré sa nešpecializujú na predaj počítačov.

Naopak, v zozname neuvádza veľkých hráčov, ako Alza, Datacomp alebo Nay:

Ukážka odpovede v Bing Chat

Priamo v SERP-e však uvádza na prvých pozíciách spomínané veľké e-shopy, ktoré však AI do odpovedí neuviedla:

Ukážka výsledkov v Bing Search

Pri ďalšom vyhľadávaní ohľadom kúpalísk v Bratislave však dokázal poskytnúť relevantnú odpoveď:

Bing Chat ukážka odpovede

Alebo aj na otázku ohľadom marketingových agentúr v Bratislave: 

Odpoveď v Bing Chate

Pri otázke o nákladoch na život v Bratislave zase správne citoval dôveryhodnú stránku numbeo.com, expatistan.com a travelsafe-abroad.com: 

Odpoveď v Bing Chate

Tieto weby však následne nezobrazil v SERP-e na prvých miestach a miesto toho sa tam umiestnil napríklad web „Modrý koník“, ktorý patrí medzi kontroverznejšie, resp. menej moderované portály, alebo aj články o drahých bytoch z komerčných denníkov (nižšie pozície, ktoré nie sú na screenshote):

Výsledky v SERP-e v Bing Search

Bing Chat: Ako si nastaviť výstup

Nastavenie výstupu

V Bing Chate máte možnosť nastaviť štýl konverzácie jedným klikom. Na výber sú 3 možnosti:

  • Kreatívny
  • Vyvážený
  • Presný

Pre porovnanie, nižšie si pozrieme rozdiel v odpovediach na jednoduchú úlohu – „Napíš mi popis Bing Chat AI“, ktorú sa spýtame Bing Chatu vo všetkých 3 štýloch konverzácie:

Bing Chat: Ako si nastaviť výstup

Kreatívny štýl

Pri výbere kreatívneho štýlu vidíme, že chat odpovedal na otázku a sám rozvíjal odpoveď. Pridal porovnanie s ChatGPT a napísal odpoveď aj s dostupnosťou vo vyhľadávači:

Ukážka kreatívneho štýlu v Bing chate

Vyvážený štýl

Ako môžeme vidieť, pri vyváženom štýle odpovedá Bing Chat priamočiaro, avšak oproti kreatívnemu štýlu nerozvíjal odpoveď a držal sa iba základného zadania:

Ukážka vyváženého štýlu v Bing chate

Presný štýl

Keď si zvolíte „presný“ štýl komunikácie, odpoveď sa podobá na vyváženú, avšak ponúka viac konkrétnych informácií:

Ukážka presného štýlu v Bing Chate

Ktorý model používať?

Každý štýl má svoje vlastnosti a je vhodný pre rôzne situácie. Nižšie si zhrnieme jednotlivé štýly, a kedy ich používať:

  • Vyvážený štýl je najlepšou voľbou pre bežné konverzácie a otázky. Tento štýl poskytuje vyvážené odpovede, ktoré sú založené na faktoch a objektívnych informáciách, ale zároveň sa ich snaží podať zaujímavo a zábavne.
  • Kreatívny štýl je ideálny pre situácie, keď chcete, aby Bing Chat generoval originálny obsah, ako sú básne, príbehy, kódy, eseje, piesne alebo paródie. Tento štýl generuje inovatívny a imaginatívny obsah.
  • Presný štýl je najlepšou voľbou pre situácie, keď potrebujete presné a detailné informácie. Tento štýl poskytuje odpovede založené na faktoch a objektívnych informáciách, ktoré sú podložené dôkazmi a odkazmi na zdroje.

Tvorba obrázkov

Bing Chat môžete použiť aj priamo na tvorbu obrázkov. Tento postup je veľmi jednoduchý a stačí, aby ste napísali do chatu jednoduchý prompt – „Vygeneruj mi obrázok …“ a následne Bing Chat vygeneruje obrázky na tematiku, ktorú mu zadáte:

Tvroba obrázkov v Bing Chate

Pri generovaní obrázkov na zložitejšie zadanie už Bing Chat nevedel vytvoriť použiteľný výsledok:

Tvroba obrázkov v Bing Chate

Čo môžeme vidieť, je, že Bing Chat si zadania v inom jazyku prekladá do anglického jazyka, a preto nemusí zadanie v inom jazyku pochopiť. V tomto zadaní nepochopil slová „fujara“ a „slovenský kroj“. Tak isto nepoznal Jánošíka ani Ľ. Štúra, ktorých z obrázku vynechal:

Tvroba obrázkov v Bing Chate

Tvorba obsahu

Ako sme písali vyššie, v Bing Chate môžete aj tvoriť obsah. Ten môžete, samozrejme, upraviť podľa toho, čo od neho očakávate. Môžete zmeniť tón na jeden z prednastavených alebo pridať vlastný tón, ako napríklad „smutný“, „nadšený“ a pod.

Bing Chat ponúka 5 prednastavených tónov:

Odborný tón

Odborný tón je vhodný, keď chcete preukázať svoju autoritu a dôveryhodnosť v nejakom odbore alebo téme. Používa sa napríklad v akademických článkoch, technických manuáloch, právnych dokumentoch alebo vo vedeckých správach. Odborný tón je charakterizovaný presnosťou, objektivitou, formálnosťou a odbornou terminológiou. 

Neformálny tón

Neformálny tón je vhodný, keď chcete osloviť publikum priateľským a uvoľneným spôsobom. Používa sa napríklad v blogoch, na sociálnych sieťach, v osobných listoch alebo recenziách. Neformálny tón je charakterizovaný hovorovým štýlom, osobným oslovením, humorom a emocionálnejším vyjadrovaním. 

Oduševnený tón

Oduševnený tón je vhodný, keď chcete motivovať publikum k nejakej akcii alebo zmene. Používa sa napríklad v reklamách, prejavoch, náborových materiáloch alebo motivačných citátoch. Oduševnený tón je charakterizovaný nadšením, pozitivitou, energiou a vyzývaním.

Informačný tón

Informačný tón je vhodný, keď chcete poskytnúť publiku užitočné a relevantné informácie o nejakej téme alebo probléme. Používa sa napríklad v spravodajstve, encyklopédiách, návodoch alebo FAQ. Informačný tón je charakterizovaný jasnosťou, stručnosťou, logikou a faktami. 

Vtipný tón

Vtipný tón je vhodný, keď chcete zabaviť publikum a vytvoriť príjemnú atmosféru. Používa sa napríklad v humoristických článkoch, komiksoch, paródiách alebo anekdotách. Vtipný tón je charakterizovaný iróniou, sarkazmom, nadsádzkou, hrou slov alebo absurditou. 

Príklad generovaného textu

Nižšie môžete vidieť príklad rozhrania a zadania, ktorý som dal vytvoriť Bing Chatu:

Bing Chate ako generovať rext

V tomto prípade som zadal „Napíš mi článok o Bing Chat AI“. Nastavil blogový príspevok s informačným tónom a zadal ho ako „dlhý“. Následne mi vygenerovalo tento článok: 

Bing Chat vygenerovaný článok

Výstup, samozrejme, potrebuje mierne úpravy, avšak samotný text je použiteľný. Čo však musím vytknúť je rýchlosť generovania, ktorá mi príde pomalšia ako pri generovaní textov v ChatGPT.

Kto môže Bing Chat používať?

Bing Chat je dostupný pre širokú verejnosť, vrátane jednotlivcov, podnikov a organizácií. Každý, kto potrebuje automatizovať a zefektívniť komunikáciu s používateľmi alebo zákazníkmi. To zahŕňa e-commerce weby, zákaznícku podporu, rezervačné systémy a mnoho ďalších oblastí.

Aby ste sa dostali do Bing Chatu, ideálne riešenie je používať prehliadač Edge, v ktorom je priamo zabudovaný. Pokiaľ ho chcete používať v inom prehliadači, môžete použiť niektoré doplnky, vďaka ktorým budete môcť použiť Bing Chat napríklad aj v Chrome

Pre použitie tvorby textu sa však musíte prihlásiť cez Bing do svojho Microsoft účtu.

Záver

S predstavením Bing Chatu sa konverzačné technológie, resp. jazykové moduly, posúvajú na ďalšiu úroveň. Bing Chat ponúka reálnu možnosť dosiahnuť hlbšiu a zmysluplnejšiu interakciu medzi človekom a strojom. Jeho ohlásenie a spustenie v roku 2023 budú pravdepodobne mať výrazný vplyv na to, ako vnímame a využívame konverzačné rozhrania v budúcnosti.

Čo sa však týka súčasného využívania, Bing Chat sa bude musieť naučiť toho ešte veľa, aby predbehol svoju konkurenciu. Ako sme ukázali v príkladoch Bing Search vs Chat, tak AI niekedy neposkytuje optimálne odpovede v Chate a rovnako tak aj nemusí poskytnúť najlepšie výsledky v SERP-e, čo môže zapríčiniť, že ľudia budú radšej využívať konkurenciu od Googlu – Bard

Čím sa však odlišuje je, že obsahuje veľké množstvo funkcií, ktoré sú „pod jednou strechou“. V rámci jednej konverzácie v Bing Chate dokážete napísať článok/časť článku, e-mail alebo iný text, upraviť tón podľa vlastnej potreby a vygenerovať konkrétny jednoduchý alebo zložitý obrázok.

Bing Chat sa však učí práve na interakcii s používateľmi, preto bude zaujímavé sledovať jeho vývoj a posun v kvalite odpovedí na rôzne otázky a v kvalite prekladu zadaní.