YouTube je jeden z najväčších vyhľadávačov na svete a pravidelne sa dohaduje, či mu patrí druhé alebo tretie miesto (prvé miesto patrí jednoznačne Googlu). Z každých 10 videí, ktoré ľudia vyhľadajú online, je až 8 výsledkov z YouTubu.

Ako sa však nestratiť medzi toľkými videami? A ako zabezpečiť, že sa vaše videá ukážu medzi výsledkami vyhľadávania a ako vlastne funguje YouTube vyhľadávanie?

SEO stratégia na YouTube

YouTube je síce dcérou Googlu, no má svoj vlastný SEO algoritmus. Pre výber výsledkov na ňom platia teda úplne iné pravidlá.

Oproti Googlu, YouTube nehodnotí backlinky, prepojenia v rámci channelu a pod., ale pri výbere najrelevantnejších videí/výsledkov sa zameriava na iné faktory. Medzi ne patria napr. správne nastavenie a označenie meta tagov na kanáli, poradie videí (v playliste), popis videí a pod. 

Keďže YouTube roboti si ešte nevedia pozrieť video a objektívne posúdiť jeho kvalitu, YouTube sa zameriava na hodnotenie toho, čo roboti prečítať vedia. Nižšie si povieme, ktoré faktory to sú a ako ich správne nastaviť, aby sa naše videá objavili na čo najlepšom mieste v rámci YouTube SERP-u.

Medzi hlavné faktory algoritmu však patrí správny výber kľúčových slov. Ako fungujú a akú stratégiu treba zvoliť pri ich výbere?

Hodnotiace faktory

Faktorov, ktoré ovplyvňujú vaše umiestnenie je na YouTube mnoho. Medzi ne patria:

Audience Retention

Audience retention je čas, ktorý ľudia strávia pozeraním vášho videa predtým, ako odídu. V rámci tohto faktora YouTube sleduje viac metrík naraz a spolu ich vyhodnocuje. K týmto metrikám patria:

 • Priemerná dĺžka sledovania všetkých videí na kanáli:
  • YouTube sa pozerá na celý kanál a sleduje kvalitu vášho obsahu. 
 • Najlepšie videá alebo kanály zoradené podľa celkovej doby pozerania:
  • YouTube sa pozrie aj na to, aké sú vaše najlepšie videá ohodnotené a aj na základe tohto môžete získať „plusové body“.
 • Údaje o udržaní publika pri konkrétnych videách v rôznych časových obdobiach:
  • Videá zvyknúť mať viac častí, a preto je pre YouTube dôležité vedieť, v ktorej časti videa ľudia najviac odchádzali. Následne vie odporučiť aj návštevníkom dôležité časti práve podľa pretáčania videa dozadu.
 • Relatívna miera udržania publika pre video v porovnaní s priemerom na YouTube pre podobné videá:
  • YouTube porovnáva aj to, ako si vaše video udržalo návštevníka v porovnaní s konkurenčnými videami.

Aktivita vo videu

V rámci aktivity sleduje YouTube to, ako sa ľudia správajú počas aj po videu. Sleduje primárne:

 • Počet komentárov vo videu:
  • Podľa dát vieme povedať, že videá s najlepším výsledkom vo vyhľadávaní sú často práve tie, ktoré majú veľmi veľa komentárov.
 • Počet zdieľaní videa:
  • YouTube vie vyhodnotiť, koľkokrát bolo video zdieľané, resp., koľkokrát prišiel návštevník na video cez link a nie cez vyhľadávanie.
 • Počet nových odberateľov po vzhliadnutí videa:
  • Koľko nových odberateľov ste získali vďaka tomuto videu? YouTube aj na základe tohto hodnotí kvalitu vášho obsahu.
 • Palec hore:
  • YouTube už neukazuje koľko palcov dole má video, avšak stále berie do úvahy pomer palcov vo vašom videu. 

Kanál

Následne sleduje aj to, aký kvalitný je váš kanál, či je zaradený v kategóriách a pod. Tu sa konkrétne hodnotia nasledujúce faktory:

 • Miera preklikov:
  • Miera preklikov by mala záležať od priemerného CTR ostatných kanálov vo vašom segmente. Teda, ak je priemerné CTR v segmente videohier 6 %, mali by ste ideálne mieriť na 7 % a vyššie.
 • Autorita kanála:
  • Pokiaľ máte kvalitný obsah a ľudia na vašom videu zostanú dlhšie ako na konkurenčnom, pomôže vám to.
 • Zacielenie na kľúčové slová:
  • Kľúčové slová, na ktoré chcete byť videní, treba mať vo videách, v tagoch, a ak je to možné, aj v názve kanála.
 • Nastavenie popisov a tagov
  • Kanál aj videá by mali mať správne nastavené popisy a tagy. O nich si povieme viac v samostatnej časti nižšie.

YouTube prihliada na všetky tieto aspekty a následne vyhodnotí, ktoré videá umiestni na prvé miesta vo výsledkoch vyhľadávania.

Ako optimalizovať videá na YouTube

Výber správneho kľúčového slova

Podobne ako pri vyhľadávaní na Googli, aj na YouTube treba vedieť, na aké kľúčové slovo chcete cieliť svoje video. Tieto slová by ideálne mali byť v názve a popise videa a natoľko jednoduché, aby sa pri jeho vyslovení vygenerovalo v automatických titulkoch. Pokiaľ toto dané kľúčové slovo spĺňa, je to super základ, na ktorom sa dá ďalej budovať.

Kľúčové slovo by ďalej malo byť relevantné, aby zákazník pochopil, čo môže očakávať od videa. Zároveň by to malo byť vyhľadávané kľúčové slovo.

Zámer vyhľadávania

Rovnako ako pri klasickom vyhľadávaní, aj kľúčové slová na YouTube sú vyhľadávané s rôznymi zámermi. Pri výbere kľúčového slova tak treba vedieť aj to, s akým zámerom bolo video vytvorené. Toto pomôže pri výbere správneho formátu názvu. 

Predajné video

Predajné video je typ videa, ktoré sa venuje produktu alebo službe. Môže to byť napríklad video, ktorým uvádzame nový produkt alebo môže ísť o jeho recenziu.

Primárnym cieľom takéhoto videa je presmerovať ľudí na predajnú stránku, kde môže zákazník nakúpiť. 

Soft Sale video

Prioritne nemá smerovať k predaju, avšak, môže obsahovať nejakú formu CTA. Je teda určené primárne pre ľudí, ktorí hľadajú zábavu, chcú sa dozvedieť nové informácie alebo aj niečo naučiť – môže ísť o kurzy, tutoriály alebo zábavné videá s produktom.

Tieto videá majú primárne zvyšovať povedomie o značke a pripraviť si zákazníka na moment, keď bude otvorený kúpe. 

Samozrejme, predajné video aj soft sale video môžu zdieľať názvy, ak však máte cieľ, ktorý chcete dosiahnuť, názov by ste mali vytvoriť tak, aby zodpovedal vášmu zámeru.

Pre oba typy videa platí, že ich ideálna dĺžka by mala byť 7 – 15 minút.

Našepkávače

Najlepšia stratégia pre výber kľúčových slov, je určiť si hlavné kľúčové slovo, ktoré reprezentuje video a čo vo videu návštevník nájde, a následne sa pozrieť na odporúčania, ktoré ďalej ponúkne YouTube, a z nich si vybrať vedľajšie kľúčové slová:

Ako si nájsť kľúčové slová

Potom, čo si vyberiete hlavné kľúčové slovo, odporúčame sme si ho vyhľadať a pozrieť sa, koľko výsledkov YouTube ukáže (celkový počet výsledkov). Pokiaľ sa na toto kľúčové slovo zobrazí príliš veľa konkurentov a pre danú tému nemáte ešte vybudovanú dostatočnú autoritu, oplatí sa porozmýšľať, či nevybrať menej konkurenčné kľúčové slovo.

Tip: Pri výbere kľúčového slova odporúčame vyberať long-tailové slová, ktoré sú špecifickejšie a zvyčajne aj menej konkurenčné. Namiesto „SEO Youtube“ by som teda vybral „SEO Youtube stratégia 2022“.

Pokiaľ si neviete rady s hľadaním kľúčových slov, môžete použiť nástroje, napr.:

Ahrefs - Keywords Explorer ukážka

S týmito nástrojmi si budete vedieť lepšie vybrať kľúčové slová a pozrieť si aj ich hľadanosť v Googli. Hľadanosť na YouTube bude, samozrejme, iná, ale vytvára predstavu o tom, ktoré slovo je viac vyhľadávané ako iné.

 

Analýza konkurencie

Pri výbere kľúčového slova si môžete pomôcť aj svojou konkurenciou. Určite však neodporúčame kopírovať názvy, skôr sa nimi inšpirovať. Analýzou zistíte, aký štýl názvu funguje a či sa oplatí tvoriť niečo podobné, alebo majú videá iba pár videní a práve naopak sa budete chcieť podobným názvom vyhnúť.

Ako má vyzerať SEO na YouTube

Pri analýze konkurencie sa môžete inšpirovať aj inými údajmi, ktoré konkurenti používajú, ako napr. tagmi, popisom videa a pod.

Google Trends

Potom, čo máte vybraté hlavné a vedľajšie kľúčové slová, odporúčam si overiť ich celkovú hľadanosť cez Google Trends. Pre príklad sa môžeme pozrieť na vyhľadávanosť medvedieho cesnaku:

Ako vyzerá hľadanosť kľúčového slova medvedí cesnak v Google Trends

Medvedí cesnak je veľmi sezónne vyhľadávané slovo a teda okrem toho, že vidíte počet vyhľadávania, vám nástroj napovie, kedy je správny čas na zverejnenie videa.

Tvorba názvu

Ak sa nám úspešne podarilo vybrať hľadané kľúčové slová, treba ich správne zakomponovať do názvu. Dobre napísaný názov videa môže ovplyvniť, či na vaše video ľudia kliknú, alebo nie. 

Základné tipy pre tvorbu názvu sú:

 • jasne opísaný obsah videa,
 • kľúčové slovo by malo byť na začiatku,
 • ideálna dĺžka je max 70 znakov.

Kľúčové slovo (najmä to long-tailové), by malo byť základom názvu a ideálne na jeho začiatku. Nižšie vidíte príklad názvu, ktorý má kľúčové slovo na konci a príklad s kľúčovým slovom na začiatku:

Kľúčové slovo v nadpise na YouTube správne Kľúčové slovo v nadpise na YouTube nesprávne

Práve príklad na pravej strane je správny prístup k tvorbe názvu a mali by ste sa ho držať aj vy.

Zátvorky

Zátvorky sú skvelým spôsobom, ako objasniť, čo sa možno z videa dozvedieť. Práve ich použitie v názve videa môže zvýšiť preklik. Dokonca sa ukázalo, že videá so zátvorkami majú v priemere o 38 % lepšie výsledky ako videá bez zátvoriek. 

Roky

Pri niektorých videách je vhodné pridať do názvu aj rok, pre ktorý je dané video aktuálne, resp., aby návštevník už podľa názvu vedel rozoznať, či je video aktuálne. Rok v názve sa dá použiť pri produktoch, ako napríklad:

 • Autá (napr. – Najlepšie autá z roku 2004)
 • Tutoriály na programy (napr. – Photoshop Tutorial 2022)
 • Telefóny (napr. – Najlepšie Android mobily pre rok 2022)

Prečo uvádzať v nadpisoch na Youtube aj roky

Popis videa

Vo videách na YouTube je priestor pre 5 000 znakov, v ktorých by malo byť zahrnutých viac informácií, prípadne prekliky na iné videá, stránky a pod.

Čo patrí do popisu videa:  

 • v prvej vete by sa malo nachádzať vybrané kľúčové slovo,
 • unikátny popis,
 • časové rozdelenie obsahu vo videu,
 • odkaz na web,
 • odkazy na produkty/blog/sociálne siete,
 • partnerské linky.

#Tagy

Tagy sú slová alebo frázy, ktoré video kategorizujú podľa jeho témy/motívov. YouTube tiež na ich základe odporúča podobné videá. Tieto tagy by sa mali skladať práve z vybraných kľúčových slov. Okrem iného sú tagy skvelé aj pri videách, ktorých názvy sú často vyhľadávané s gramatickými chybami. Práve vďaka tomu, že bude odporúčať podobné videá aj v prípade spomenutých gramatických chýb. 

Optimálne by mali mať videá 8 – 12 tematických tagov.

Ako na tagy na Youtube

Následne sa budete ukazovať ako odporúčané video práve vďaka tomu, že videá, ktoré sledovateľ pozeral, majú rovnaké tagy ako vaše video. Viz. príklad: 

Na čo sa využívajú tagy na YouTube

Vyššie môžete vidieť príklad tagov práve z hudobného videa na YouTube. Vďaka nim bude algoritmus vedieť, aké iné videá môže odporúčať.

Pridanie titulkov

SRT Súbor

Jeden zo spôsobov, ako pridať titulky do videa, je ich manuálna tvorba v SRT súbore. V tomto súbore napíšete text a presný čas, kedy sa majú objaviť. 

Pokiaľ používate jazyk podporovaný YouTube recognition, systém titulky automaticky načasuje.

Manuálne vpisovanie v YouTube studio

Okrem vytvorenia titulkov cez SRT súbor, ich môžete spísať aj manuálne skrz YouTube studio, kde im po napísaní bude pridelené automatické načasovanie.

Auto-translate

V Auto-translate použije YouTube rozpoznanie reči a vygeneruje titulky aj s načasovaním sám. Tento proces je plne automatický a pokiaľ je reč dobre rozoznateľná, systém dokáže pripraviť titulky dostatočne kvalitne.

Thumbnail

Thumbnail je hlavný obrázok, ktorý ľudia uvidia ako prvý, keď si prechádzajú výsledky vyhľadávania. Thumbnail je teda prvý kontakt návštevníka s vaším videom, dokáže preto priamo ovplyvniť jeho dosah.

Viete si vybrať jeden z YouTube thumbnailov, avšak, odporúčame si pripraviť vlastný, ktorý bude špecificky vytvorený pre vaše video. Obrázok by mal ideálne spĺňať nasledovné:

 • veľkosť by mala byť 1280 x 720 pixelov,
 • mal by spĺňať rozloženie 16:9,
 • mal by mať menej ako 2 MB,
 • mal by mať verified (overený) účet – overiť svoj účet môžete tu.

Kvalita videa

Viac ako 68 % videí na prvej stránke výsledkov sú v HD kvalite. Môže to byť zapríčinené aj jednoduchosťou nahrávania v HD a vyššej kvalite, avšak určite odporúčame nahrávať vaše videá minimálne v 1080 px, teda HD kvalite.

Odporúčané videá

Na začiatok aj koniec videa odporúčame pridať odkazy na iné videá z vášho kanála. Pomôže to udržať ľudí na vašom kanáli. Do jedného videa môžete pridať až 5 odkazov:

Odporúčané videá na YouTube

Tieto videá si viete nastaviť priamo v YouTube. Konkrétny postup si môžete pozrieť v tomto návode.

Pokiaľ budete dodržiavať postup vyššie, cieliť na správne kľúčové slová a mať kvalitné videá, skôr či neskôr uvidíte výsledky, či už v počte videní, pozícií na kľúčové slová, alebo v počte odberateľov kanála. 

SEO checklist

Pre jednoduchšiu implementáciu sme pripravili aj krátky checklist, v ktorom sú zhrnuté body, ktoré treba dodržať:

 • vybrať správne kľúčové slová,
 • zahrnúť kľúčové slovo do názvu,
 • zahrnúť kľúčové slová do popisu videa,
 • pridať tagy, resp. označenia, ktoré súvisia s videom,
 • pridať video do správnej kategórie,
 • pripraviť svoj vlastný thumbnail,
 • pridať titulky do videa,
 • pridať prekliky na iné videá z vášho kanála,
 • zaradiť #hashtagy,
 • vytvoriť playlisty resp. zoznamy pre série videí,
 • pripnúť komentár.

Pre vyhodnocovanie videí odporúčame pravidelne sledovať YouTube Analytics, v ktorom môžete porovnávať a sledovať vývoj metrík vašich videí. Základy tohto programu si môžete pozrieť v tomto videu.